Aktuality srpen 2023

Milí bratři a sestry, srpnem vstupujeme do druhé poloviny prázdnin. V něm nás čeká zejména slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Při té příležitosti Vás zvu do Strahovského kláštera, kde v 18 hodin bude slavena poutní mše svatá, jejímž celebrantem bude nový želivský opat P. Tadeáš Spišák. 

V týdnu od 6. srpna nás čeká obvyklý prázdninový program bohoslužeb.

Aktuality červenec 2023

Milí bratři a sestry, dva prázdninové měsíce jsou časem dovolených a i farní aktivity budou probíhat podle prázdninového režimu. O prázdninách nebude mše svatá v úterý u sv. Martina, přerušíme biblické hodiny a hodiny katechismu. Zároveň bude pozastavena páteční modlitba růžence u sv. Martina a pondělní modlení v kostele Sv. Rodiny v pondělí. 

Aktuality červen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc červen je letos spojen se slavnostmi Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti, které se připravovaly, udělají další významný krok na cestě ke křesťanské dospělosti a přijmou poprvé eucharistii. Doprovázejme je modlitbami.

Aktuality květen 2023

Milí bratři a sestry, květen je spojen nejen s dobou velikonoční, ale také s úctou k Panně Marii. Ze vzpomínek seniorů vím, že ze svého mládí rádi vzpomínali na májové pobožnosti, které byly příležitosti nejen k modlitbě, ale také k vzájemnému setkání. Dnešní doba, která je charakterizována velkým spěchem, může právě z takovýchto setkání a zastavení s Pannou Marií čerpat inspiraci. I my si ji budeme připomínat při našich mších, kdy na konci mše bude zařazena krátká májová pobožnost. Zároveň v sobotu 13.

Aktuality duben 2023

Milí bratři a sestry, letos vstupuje měsícem dubnem také do Svatého týdne. První dubnový týden budeme prožívat tajemství našeho vykoupení v liturgii velikonočního třídenní. Zároveň je to pro nás jakási cílová rovinka naší přípravy na obnovu svých křestních vyznání, pro katechumeny jsou to poslední chvíle jejich přípravy na znovuzrození v Kristu. Prosím tedy o vaše modlitby, aby byli chráněni od Zlého, aby jejich předsevzetí zůstala pevná.

Aktuality březen 2023

Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce. Spolu s katechumeny, kteří završují svoji přípravu na křest, chceme se i my nechat znovu oslovit Božím slovem, a znovu přijmout své povolání patřit Kristu. To pak společně můžeme stvrdit společným křestním vyznáním o Velikonoční vigilii.

Souhrn inspirací na dobu postní:

Aktuality únor 2023

Milí bratři a sestry, měsíc únor začíná slavnosti Uvedení Páně do chrámu a také tento měsíc, přesně ve střed 22. února, začíná doba postní Popeleční středou. Tato doba po neděli Křtu Páně a před začátkem postní doby nám připomíná dobu veřejného Ježíšova působení a v ní také slavíme několik slavností, kromě zmíněného Uvedení Páně do chrámu také oktáv modlliteb za jednotu křesťanů zakončený svátkem Obrácení sv. Pavla. 

Aktuality leden 2023

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového občanského roku nedělí 1. ledna, která je tradičně závěrem oktávu Narození Páně a také slavností Matky Boží Panny Marie. Do nového roku vám všem přeji hojnost Božího požehnání, zdraví a sil do všech úkolů a událostí a také spokojenost v osobním životě. V úterý 3. ledna bude večer od 20:30 on-line hodina katechismu. Čtvrteční večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně. Při obou mších budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu, popřípadě i zlaté předměty, které si ke mši svaté přinesete. Příští neděli vás zvu na farní kafe.

Aktuality prosinec 2022

Milí bratři a sestry, procházíme dobou adventní, která v nás oslovuje rozměr čekání a těšení se. Pro nás křesťany je to těšení se na druhý příchod Ježíše ve slávě, ale také těšení se na připomínku prvního příchodu Ježíše v betlémské stáji. 

Aktuality listopad 2022

Milí bratři a sestry, listopadem vstupujeme do období konce liturgického roku: slavnosti Všech svatých a modliteb za naše zemřelé. Koncem listopadu začíná doba adventní, 1. neděle adventní letos připadá na 27. listopad. V naší farnosti také tradičně slavíme patrona naší farnosti — sv. Martina a patrona Domova sv. Karla Boromejského.