Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka a v poslední době také nástroj pro obsazování bohoslužeb pomocí rezervačních formulářů. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality květen 2023

Milí bratři a sestry, květen je spojen nejen s dobou velikonoční, ale také s úctou k Panně Marii. Ze vzpomínek seniorů vím, že ze svého mládí rádi vzpomínali na májové pobožnosti, které byly příležitosti nejen k modlitbě, ale také k vzájemnému setkání. Dnešní doba, která je charakterizována velkým spěchem, může právě z takovýchto setkání a zastavení s Pannou Marií čerpat inspiraci. I my si ji budeme připomínat při našich mších, kdy na konci mše bude zařazena krátká májová pobožnost. Zároveň v sobotu 13.

Aktuality duben 2023

Milí bratři a sestry, letos vstupuje měsícem dubnem také do Svatého týdne. První dubnový týden budeme prožívat tajemství našeho vykoupení v liturgii velikonočního třídenní. Zároveň je to pro nás jakási cílová rovinka naší přípravy na obnovu svých křestních vyznání, pro katechumeny jsou to poslední chvíle jejich přípravy na znovuzrození v Kristu. Prosím tedy o vaše modlitby, aby byli chráněni od Zlého, aby jejich předsevzetí zůstala pevná.

Aktuality březen 2023

Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce. Spolu s katechumeny, kteří završují svoji přípravu na křest, chceme se i my nechat znovu oslovit Božím slovem, a znovu přijmout své povolání patřit Kristu. To pak společně můžeme stvrdit společným křestním vyznáním o Velikonoční vigilii.

Souhrn inspirací na dobu postní: