Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality únor 2024

Milí bratři a sestry, letošní měsíc únor je ve znamení začátku doby postní, do níž vstupujeme v polovině měsíce, zároveň je letošní únor přestupný, takže je mírně delší. Všechno jsou to příležitosti, které můžeme využít pro prohloubení svého života třeba v duchovním rozměru. V únoru také jako církev myslíme na nemocné, jejichž Světový den slavíme 11. února. O den později budeme v naší farnosti hromadně udílet svátost nemocných.

Aktuality leden 2024

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového roku 2024, do kterého vám přeji hojnost Božího požehnání, sil a pevné zdraví. Zároveň do něj vstupujeme dobou Vánoční, která pak přechází do liturgického mezidobí. Čeká nás také týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Aktuality prosinec 2023

Milí bratři a sestry, měsícem prosincem vstupujeme do adventní doby, která je liturgicky rozdělená na dvě části. V té první, do 17. prosince, jsme liturgickými texty směřováni k pohledu na druhý příchod Kristův. Ve druhé části adventní doby se těžiště liturgických textů blíží k Vánocům a připomínají nám Ježíšův první příchod. To, jak po staletí lidé očekávali příchod Mesiáše, je i pro nás inspirací, ale také zrcadlem, zdali rozměr očekávání a těšení se nevymizel z naší duchovní cesty.