Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality květen 2024

Milí bratři a sestry, v měsíci květnu je v katolické zbožnosti zdůrazněna úcta k Panně Marii. Zajímalo mě, proč to tak je. Zjistil jsem, že je zde propojena krása přírody, která v květnu ukazuje svoji krásu asi nejintenzivnějším způsobem v tom, jak je rozkvetlá a svěží, s krásou Matky Boží, která vstoupila do života jako Neposkvrněná, předurčená stát se Matkou Mesiáše.

Aktuality duben 2024

Milí bratři a sestry, letošní duben je spojen se začátkem doby velikonoční. Velikonoční doba je v liturgickém smyslu zpřítomněním padesátidenního období, kdy Ježíš pobýval se svými učedníky, učil je zvykat si na nový druh jeho přítomnosti. My se k tomuto období smíme přidat a každodenně rozjímat nad jeho přítomností v našich životech. 

Aktuality březen 2024

Milí bratři a sestry, letošní březen prakticky celý leží v době postní a v jeho závěru pak budeme prožívat Svatý týden. Doba postní je dobrou přípravy na Velikonoce, kdy spolu s katechumeny, kteří se připravují na svůj křest, i my se zamýšlíme, jak prožíváme svůj vlastní křest. To proto, abychom o Velikonocích znovu stvrdili své rozhodnutí patřit Kristu, obnovit své křestní vyznání. Doba postní nám nabízí bohatý poklad Božího slova, jež je pro nás světlem na životní cestě. Ať jsme pro ně otevření a dokážeme využívat nabízené Boží milosti k proměně našeho srdce.