Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality září 2023

Milí bratři a sestry, po prázdninách vstupujeme do nového školního roku a vracíme se k běžnému programu bohoslužeb a farních aktivit. Obnovují se biblické hodiny, hodiny katechismu, setkání nad Písmem první čtvrtky v měsíci a také postupně i výuka dětí. Při nedělní mši svaté 3. září budeme vyprošovat dětem a učitelům dary Ducha Svatého. 

Aktuality srpen 2023

Milí bratři a sestry, srpnem vstupujeme do druhé poloviny prázdnin. V něm nás čeká zejména slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Při té příležitosti Vás zvu do Strahovského kláštera, kde v 18 hodin bude slavena poutní mše svatá, jejímž celebrantem bude nový želivský opat P. Tadeáš Spišák. 

V týdnu od 6. srpna nás čeká obvyklý prázdninový program bohoslužeb.

Aktuality červenec 2023

Milí bratři a sestry, dva prázdninové měsíce jsou časem dovolených a i farní aktivity budou probíhat podle prázdninového režimu. O prázdninách nebude mše svatá v úterý u sv. Martina, přerušíme biblické hodiny a hodiny katechismu. Zároveň bude pozastavena páteční modlitba růžence u sv. Martina a pondělní modlení v kostele Sv. Rodiny v pondělí.