Přijímání eucharistie je konečný cíl všech svátostí. Aby se křesťan stal dospělým křesťanem, je třeba, aby měl také účast na přijímání eucharistie. V katolické církvi je zvykem svátost křtu, eucharistie a biřmování udílet odděleně, podle toho, jak člověk postupně dospívá a je schopen tyto svátosti přijmout s co největším užitkem.

Příprava dětí na svaté přijímání

U dětí ve věku, kdy jsou schopny rozlišit eucharistii od jiného pokrmu, kdy se v nich  také probudí schopnost zhodnotit své jednání z hlediska vydařenosti či nevydařenosti (rozlišení hříchu), tehdy je žádoucí je připravit na setkání s Kristem v této svátosti. Příprava na přijetí eucharistie v naší farnosti obvykle probíhá po Novém roce, zpravidla v době postní a velikonoční s tím, že první přijetí eucharistie směřujeme na slavnost Těla a Krve Páně (lze samozřejmě upravit po domluvě). K zapojení dítěte do přípravy je třeba kontaktovat faráře a kurs přípravy domluvit. 

Pro rok 2024 předpokládáme tento průběh přípravy:

Datumčíslo tématunázev
1. 3.6Ježíš – náš přítel a bratr
8. 3.7Ježíš uzdravuje slepého
15. 3.10Ježíš uzdravuje hluchoněmého
22. 3.11Dnes budu tvým hostem
29. 3. VP  
5. 4.12Podobenství o ztraceném synu a milosrdném otci
12. 4.13Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny
19. 4.16Ježíš nás učí tichu a modlitbě
26. 4.17Chléb náš vezdejší dej nám dnes
3. 5.18Všichni jedli a všichni se nasytili
10. 5.19Jestliže pšeničné zrno zemře, vydá užitek
17. 5.20Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti
24. 5.21Ježíš slaví se svými přáteli Poslední večeři
31. 5.15Slavíme svátost smíření
Neděle 2. 6.První svaté přijímání