Na této stránce najde zvukové záznamy našich on-line setkání — hodin katechismu. Pokud chcete soubor stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "uložit odkazovaný soubor".

Rok 2024

2. leden (Christologie)
16. leden (Christologie)
30. leden (Christologie - Vtělení)
27. únor (Christologie)
12. březen (Christologie - O preexistenci Slova)
26. březen (Christologie - Primární účel vtělení)
23. duben (Christologie - Mariologie)
21. květen (Christologie - Trinitologie)
4. červen (Christologie)

Rok 2023

3. leden (Christologie - Marek, Matouš, Lukáš)
17. leden (Christologie - Jan, Pavel, Zjevení)
31. leden (Christologie - Hledání historického Ježíše)
14. březen (Christologie - Křest Ježíše)
28. březen (Christologie - Pokušení Ježíše)
25. duben (Christologie - Hlásání Božího království)
9. květen (Christologie - Ježíšovy zázraky a vztah k Otci)
23. květen (Christologie - Ježíš jde v ústrety smrti)
20. červen (Christologie dobou církevních Otců)
12. září (Patristická Christologie)
26. září (Patristická Christologie, 2. část)
10. října (Christologie - Nicejský koncil)
24. října (Christologie - Apollinarismus)
7. listopadu (Christologie)
5. prosince (Christologie)
19. prosince (Christologie)

Rok 2022

4. leden (Historie Davida a Saula 1)
15. únor (Historie Davida a Saula 2)
1. březen (Historie Davida a Saula 3)
15. březen (Smrt Saula)
29. březen (Po smrti Saula)
10. květen (Smrt Ráchel, Gn 35,16-20)
7. červen (Úvod do Christologie)
21. červen (Christologie - Teologická reflexe nad tajemstvím Ježíšovy osoby)
13. září (Christologie - Ve starém zákoně)
27. září (Christologie)
25. říjen (Christologie - 50 titulů Ježíše)

Rok 2021

24. listopadu
8. prosince (O strachu)
22. prosince (Exodus 13,17-15,2)