Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou, mimořádně také po domluvě kdykoliv.

Neděle16. 6.11. neděle v mezidobí
7:45Sv. MartinZa farníky
9:00Sv. RodinaZa † Jaroslavu Prchalovou
Pondělí17. 6.Pondělí 11. týdne v mezidobí
18:00Sv. RodinaZa sestru Leonii a na její úmysly
Úterý18. 6.Úterý 11. týdne v mezidobí
18:00Sv. Martin 
Středa19. 6.Sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup
   
Čtvrtek20. 6.Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
18:00Sv. RodinaNa úmysl sester
Pátek21. 6.Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00Sv. RodinaZa Ilonu a Zdeňka, poděkování za zlepšení
zdraví sv. Zdislavě
Sobota22. 6.Památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
18:00Sv. Rodina 
Neděle23. 6.12. neděle v mezidobí
7:45Sv. MartinZa farníky
9:00Sv. RodinaZa † rodiče Janečkovy, Kuřilovy a Balatkovy

Přihlášení na on-line setkání