osoba
Vyplňte jméno a příjmení přihlašované osoby.
Na tuto adresu bude zasláno potvrzení přihlášky.

Duchovní obnova farnosti se uskuteční ve Strahovském klášteře v  2. prosince. Začátek obnovy je plánován na 9:00. Vstup na místo duchovní obnovy bude z nádvoří za bazilikou, dveřmi naproti bráně v zadní části (bude označeno). Počet účastníků není omezen, ovšem Vaše včasné přihlášení nám pomůže koordinovat počet obědů. Obnova se uskuteční v zimním refektáři, pro jistotu si vezměte s sebou teplé oblečení (refektář bude vytopen, ale nevím, zdali pro Vás dostatečně).

Adventní duchovní obnova

(Údaje, které zadáte při přihlášení budou sloužit pouze k účelu Vašeho přihlášení a po skončení akce budou smazány.)