Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí je pravidelně v kostele sv. Rodiny každý první pátek v měsíci od 17:00 do 17:45. Na závěr adorace je modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a pak zásvětná modlitba.