Scházíme se v krásné atmosféře šeřícího se kostela sv. Martina vždy v pátek ve 19:00 hod (vyjma prázdnin). Modlíme se růženec (podle liturgického období radostný, bolestný nebo slavný) za mír nebo na jiné úmysly. Modlitba trvá asi 30 minut.

Další zájemci jsou zváni.

Upozornění: Páteční modlitba růžence u sv. Martina se během letních prázdnin nekoná.

Kontakt:
Irena Vojtěchová: 732 581 647
Jaroslav Klápště: 602 746 410

Dále je modlitba růžence za kněze a farnost každou neděli v kostele Svaté Rodiny v 8:30, tj. před dopolední mší svatou.