Přestože název může evokovat setkání nad Katechismem katolické církve, toto setkání má za cíl spíše se věnovat některým tématům katolické věrouky. Snažíme se zpřístupnit témata, pro která není dostatek prostoru v kázáních při běžných bohoslužbách. Setkání mají za cíl podnítit hlubší znalost vlastní víry, umožnit diskusi nad probíranými tématy a pozvat k jejich hlubšímu promýšlení.

Doposud jsme probírali témata Biblické antropologie na pozadí knih Starého zákona, v současnosti se zabýváme Christologií. Setkání probíhá v sudé týdny v úterý od 20:30. K účasti je nutné se předem přihlásit v přihlašovacím formuláři zde na webu, následně Vám bude zaslán e-mail s dalšími instrukcemi.

Setkání vede duchovní správce farnosti Řehoř J. Žáček OPraem, tel. 731 621 269, e-mail: info@farnostrepy.cz.