Na jaře 2022 absolvovalo 25 lidí ve zdejší farnosti seminář „Život v Duchu podle Sieverse“. Každý si musel denní režim uspořádat tak, aby v něm měl nejen víc času na modlitbu, ale i 15 – 20 minut na „denní tichou chvíli“ nad Božím slovem. Při mši svaté na konci semináře byli účastníci otcem Řehořem vysláni do světa s pověřením: „Buď světlem v temnotě, buď solí země, buď apoštolem Ježíše Krista, připraven sloužit…“. Jsme si svého závazku vědomi, ale zároveň o nás platí: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mk 14,38) 

To je důvod, proč se potřebujeme scházet ke společné modlitbě nad úryvkem Písma a k povzbuzení ve víře. Setkání probíhá každý první čtvrtek v měsíci od 19:00 do cca 20:00 v klubu DCB. Sledujte ohlášky, nebo si termín ověřte u kontaktní osoby.

Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo touží sdílet radost z víry, nebo naopak povzbuzení ve víře potřebuje.

Kontakt: Marie Svatošová, 603301428, marie.svatosova@seznam.cz