Každý pokřtěný má za křtu schopnost mít účast na křesťanské liturgii. Každý na ní vykonává služby, tak jak mu přísluší. Být ministrantem znamená vzít na sebe úkoly při slavení liturgie, kdy je ministrantovi svěřen nějaký konkrétní úkol, kterým při liturgii slouží. To vyžaduje dovednosti, které se prohlubují při pravidelných setkání ministrantů. 

V naší farnosti jsou ministrantská setkání pravidelně 1x měsíčně v pondělí od 17:00 v klubu DCB  od 17 hodin, sledujte farní ohlášky. Přivítáme rádi další zájemce o ministrantskou službu.

Kontaktní osoba: Luboš Juriga 773 117 663