Každý pokřtěný má za křtu schopnost mít účast na křesťanské liturgii. Každý na ní vykonává služby, tak jak mu přísluší. Být ministrantem znamená vzít na sebe úkoly při slavení liturgie, kdy je ministrantovi svěřen nějaký konkrétní úkol, kterým při liturgii slouží. To vyžaduje dovednosti, které se prohlubují při pravidelných setkání ministrantů. 

V naší farnosti jsou ministrantská setkání pravidelně poslední pondělí v měsíci v kostele Svaté Rodiny od 17 hodin. Přivítáme rádi další zájemce o ministrantskou službu.