Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá touha po přítomnosti, tichá touha po společenství. Ať nikdy nezapomeneme, že tato prostá touha po Bohu je už začátkem víry. (bratr Roger)

Modlitební setkání, navazující na spiritualitu ekumenické mnišské komunity ve francouzské vesnici Taizé, se v naší farnosti konají od pražského Evropského setkání mladých s touto komunitou roku 2014. Pravidelně je doprovází farní Pěvecký spolek Babinský.

Základem modlitby Taizé jsou specifické meditativní zpěvy v různých jazycích, které se skládají z krátkých vět, jež se po dlouhou dobu opakují. Jsou jednoduché, lze se je snadno naučit a přitom jsou na vysoké hudební úrovni. Druhým pilířem je četba Písma. A konečně třetí nedílnou součástí modlitby je dlouhá chvíle ticha. Ticho nás uschopňuje k novému setkání s Bohem. V tichu může Boží slovo dosáhnout i skrytých koutů našeho srdce. V tichu dokazuje, že je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha. (Žid 4, 12)

Modlitba Taizé se koná v kostele sv. Rodiny každé poslední úterý v měsíci (kromě července, srpna a prosince) od 19:30.

Více informací o komunitě Taizé, modlitbě a zpěvech zde.

Kontakt: Martin Boukal, mar.tar.boukal@seznam.cz, 731 027 418