Na této stránce najdete zvukové záznamy z našich on-line biblických hodin. Pokud chcete soubor stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "uložit odkazovaný soubor".

Rok 2024

9. ledna (Matouš 5, 17–20, Dovršení Zákona a Proroků)
13. ledna (Matouš 5, 21-26, O zabití)
5. března (Matouš 5, 27-32, O cizoložství a rozluce)
19. března (Matouš 5, 33-37, O přísaze)
16. dubna (Matouš 5, 38-48, O odplatě a o lásce k nepřátelům)
30. dubna (Matouš 6, 1-4, Ježíšovo učení o dávání potřebným)
14. května (Matouš 6, 5-15, Ježíšovo učení o modlitbě)

Rok 2023

10. ledna (1. list Petrův 3, 13 - 17)
24. ledna (1. list Petrův 3, 18 - 22)
7. února (1. list Petrův 4, 1 - 6)
21. února (1. list Petrův 4, 7 - 11)
7. března (1. list Petrův 4, 12 - 19)
21. března (1. list Petrův 5, 1 - 6)
4. dubna (1. list Petrův 5, 6 - 14)
18. dubna (2. list Petrův 1, 1 - 11)
2. května (2. list Petrův 1, 12 - 21)
30. května (2. list Petrův 2, 1 - 22)
27. června (2. list Petrův 3, 1 - 18)
5. září (Matouš 5, 1–2 Úvod do horské řeči)
17. října (Matouš 5, 3 - 4)
31. října (Matouš 5, 5 - 6)
14. listopadu (Matouš 5, 7 - 8)
28. listopadu (Matouš 5, 9 - 10)
12. prosince (Matouš 5, 13 - 16)

Rok 2022

11. ledna (O vinařích)
25. ledna (O tom co je císařovo)
8. února (O vzkříšení mrtvých)
8. března (Největší přikázání)
22. března (Marek 12,35 - 40)
3. května (Marek 12,41 - 44)
17. května (Marek 13)
31. května (Marek 14,1 - 52)
14. června (Marek 14,53 - 15,47)
28. června (Marek 16,1 - 20)
6. září (1. list Petrův 1,1 - 9)
20. září (1. list Petrův 1,10 - 21)
1. listopad (1. list Petrův 1,22 - 2,10)
15. listopad (1. list Petrův 2,11 - 2,25)
29. listopad (1. list Petrův 3,1 - 7)

Rok 2021

3. listopadu
17. listopadu
1. prosince
15. prosince