Prvním farářem, který začal formovat farnost sv. Martina v Řepích byl Jiří Pecka.  V roce 2001 P. Pecka odešel do příbramské farnosti a do Řep nastoupil RD. Daniel Peter  Janáček, OPraem. Pražská diecéze pokrývá zhruba území středních Čech, celá je rozdělena na tzv. vikariáty, což jsou menší území, která zahrnují asi 20 farností. Řepy patří do II. pražského vikariátu, který se rozprostírá zhruba na území západního okraje Prahy. Farnost čítá kolem 250 věřících spoluobčanů, což je zhruba 1% řepské populace a odpovídá to pražskému průměru. Středem života farnosti jsou bohoslužby, které velmi krásným způsobem připravuje náš pan farář. Ve zvláštních obdobích v roce - v Adventu, o Vánocích, v Postní době a Velikonocích jsou časté i další nabídky jako např. Obrazové meditace, které připravuje pan farář a společné večerní chvály. Farnost také připravuje nejrůznější aktivity  a kulturní akce pro řepské občany, organizuje výlety na poutní místa  atd. Farnost také jednou do měsíce vydává buletin zvaný „Martinoviny“.