Každý, kdo chodí na nedělní mši do kostela Svaté Rodiny si jistě všimnul, že tu už více než 20 let organizačně vypomáhají tzv. dveřníci. Postupně se služba zjednodušila na rozdání a uklizení židlí, výběr příspěvků do sbírky a čtení Božího slova.

Protože nám postupem času někteří odešli a někteří se k tomu chystají, uvítali bychom další dobrovolníky do této služby.

Kontakt:
Jaroslav Klápště: 602 746 410