Boží slovo je důležitým pokladem naší víry. V 2. listu Timotejovi píše autor svému žáku Timotejovi toto: Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo (3,14-16). A dále v konstituci II. Vatikánského sněmu o Božím slově se píše: Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života (článek 21). 

Abychom se pokusili co nejvíce přiblížit Boží slovo a zpřístupnit ho pro náš duchovní život, pořádáme jednou za dva týdny (liché týdny v úterý od 20:30) Biblickou hodinu. V současné době probíhá on-line formou. 

Četli jsme evangelium sv. Marka, 1. list Petrův a nyní čteme Ježíšovo Horské kázání v Matoušově evangeliu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. K účasti je nutné se předem přihlásit v přihlašovacím formuláři zde na webu, následně Vám bude zaslán e-mail s dalšími instrukcemi.

Setkání vede duchovní správce farnosti Řehoř J. Žáček OPraem, tel. 731 621 269, e-mail: info@farnostrepy.cz.