Aktuality únor 2024

Milí bratři a sestry, letošní měsíc únor je ve znamení začátku doby postní, do níž vstupujeme v polovině měsíce, zároveň je letošní únor přestupný, takže je mírně delší. Všechno jsou to příležitosti, které můžeme využít pro prohloubení svého života třeba v duchovním rozměru. V únoru také jako církev myslíme na nemocné, jejichž Světový den slavíme 11. února. O den později budeme v naší farnosti hromadně udílet svátost nemocných.

Aktuality leden 2024

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového roku 2024, do kterého vám přeji hojnost Božího požehnání, sil a pevné zdraví. Zároveň do něj vstupujeme dobou Vánoční, která pak přechází do liturgického mezidobí. Čeká nás také týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Aktuality prosinec 2023

Milí bratři a sestry, měsícem prosincem vstupujeme do adventní doby, která je liturgicky rozdělená na dvě části. V té první, do 17. prosince, jsme liturgickými texty směřováni k pohledu na druhý příchod Kristův. Ve druhé části adventní doby se těžiště liturgických textů blíží k Vánocům a připomínají nám Ježíšův první příchod. To, jak po staletí lidé očekávali příchod Mesiáše, je i pro nás inspirací, ale také zrcadlem, zdali rozměr očekávání a těšení se nevymizel z naší duchovní cesty.

Aktuality listopad 2023

Milí bratři a sestry, měsíc listopad máme spojený se vzpomínkou na naše zemřelé, protože hned v úvodu si je připomínáme slavností Všech svatých a také vzpomínkou na naše zemřelé. V naší farnosti je také příležitost oslavit patrona našeho farního kostela svatomartinským průvodem a následně poutní mší svatou v sobotu 11. listopadu. V neděli 5. listopadu navštíví naši farnost pan arcibiskup Jan Graubner a bude slavit mši svatou mezi svátky sv. Karla Boromejského, patrona Domova sv. Karla a také sv. Martinem, patronem naší farnosti.

Aktuality říjen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc říjen náš může inspirovat k modlitbě růžence, protože 7. říjen je den památky Panny Marie Růžencové. Na ten den se chystáme na pěší pouť do Hájku, kde je v 11 hodin mše svatá. První pátek v tomto měsíci zahajujeme pravidelné adorace eucharistie, které budou na první pátek začínat v 17 hodin, ukončena bude v 17:45 modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a zásvětnou modlitbou.

Aktuality září 2023

Milí bratři a sestry, po prázdninách vstupujeme do nového školního roku a vracíme se k běžnému programu bohoslužeb a farních aktivit. Obnovují se biblické hodiny, hodiny katechismu, setkání nad Písmem první čtvrtky v měsíci a také postupně i výuka dětí. Při nedělní mši svaté 3. září budeme vyprošovat dětem a učitelům dary Ducha Svatého. 

Aktuality srpen 2023

Milí bratři a sestry, srpnem vstupujeme do druhé poloviny prázdnin. V něm nás čeká zejména slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Při té příležitosti Vás zvu do Strahovského kláštera, kde v 18 hodin bude slavena poutní mše svatá, jejímž celebrantem bude nový želivský opat P. Tadeáš Spišák. 

V týdnu od 6. srpna nás čeká obvyklý prázdninový program bohoslužeb.

Aktuality červenec 2023

Milí bratři a sestry, dva prázdninové měsíce jsou časem dovolených a i farní aktivity budou probíhat podle prázdninového režimu. O prázdninách nebude mše svatá v úterý u sv. Martina, přerušíme biblické hodiny a hodiny katechismu. Zároveň bude pozastavena páteční modlitba růžence u sv. Martina a pondělní modlení v kostele Sv. Rodiny v pondělí. 

Aktuality červen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc červen je letos spojen se slavnostmi Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti, které se připravovaly, udělají další významný krok na cestě ke křesťanské dospělosti a přijmou poprvé eucharistii. Doprovázejme je modlitbami.

Aktuality květen 2023

Milí bratři a sestry, květen je spojen nejen s dobou velikonoční, ale také s úctou k Panně Marii. Ze vzpomínek seniorů vím, že ze svého mládí rádi vzpomínali na májové pobožnosti, které byly příležitosti nejen k modlitbě, ale také k vzájemnému setkání. Dnešní doba, která je charakterizována velkým spěchem, může právě z takovýchto setkání a zastavení s Pannou Marií čerpat inspiraci. I my si ji budeme připomínat při našich mších, kdy na konci mše bude zařazena krátká májová pobožnost. Zároveň v sobotu 13.