červen 2024

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce června, který již tento rok je dobou liturgického mezidobí. Na začátku měsíce nás čekají velké slavnosti Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Páně a další památky. Liturgická slavení podobně jako i pracovní život mnohých z nás směřují k období klidu a dovolených. 

V týdnu od 2. června nás čeká v pondělí od 19 hodin setkání nad Písmem a tématem. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy z Taizé. Od 20:30 pak bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek mše svatá ve farnosti nebude, zvu vás na mši svatou na Strahov v 18 hodin, kde bude celebrovat pan arcibiskup. Přede mší je možnost eucharistické adorace od 13:30 do 16:45. V pátek je Noc kostelů. Naše kostely budou otevřeny od 19 do 22 hodin. V sobotu vás zvu na pouť do Drast na svěcení nově postaveného kostela kláštera karmelitek. Mše svatá začíná v 10 hodin. Prosím, věnujte pozornost organizačním pokynům na jejich webu. Příští neděli je mše svatá dětská. Odpoledne příští neděli vás zvu na farní piknik od 15 hodin na zahradu Domova SKB. Další informace jsou na letáku na vývěsce popřípadě v příloze tohoto článku. Vzhledem k tomu, že jako organizátoři nevíme, kolik vás přijde, prosíme, abyste si vzali s sebou i nějaké občerstvení.

V týdnu od 9. června nás čeká odpoledne v 15 hodin farní piknik. V úterý tento týden nebude on-line hodina. Ve čtvrtek od 19 hodin se Klubu sejde pastorační rada farnosti. Děkujeme všem, kteří pomáhali s akcí Noc kostelů!

V týdnu od 16. června bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu. Další akce probíhají podle svého pravidelného programu. 

V týdnu od 23. června bude v úterý po mši svaté v kostele sv. Martina schůzka ekonomické rady farnosti. Z toho důvodu nebude tento týden on-line biblická hodina. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba Taizé. Náš sbor patří mezi největší a také s nejdelší tradicí. Za jejich věrnost patří všem jeho členům srdečné poděkování!

V příloze vám také přikládám dopis biskupů k volbám do Evropského parlamentu.

Přeji Vám pokojné dny

Řehoř J. Žáček.