Jelikož v září 2021 byla schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která s platností od 1. ledna 2022 přináší povinnost pro provozovatele webů ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků, chceme Vás — návštěvníky našeho webu informovat — že náš web neukládá ve Vašem prohlížeči žádná cookies, nežádá tedy o jejich povolení.

Co se týče osobních údajů, náš web využívá Vaše data (jméno, e-mailová adresa) v rezervačních formulářích. Tyto údaje jsou v databázi uloženy do doby, než je rezervační formulář vymazán, což se děje nejvýše několik dní po skončení bohoslužby, na který byla rezervace vytvořena.