Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou, mimořádně také po domluvě kdykoliv.

Neděle21. 7.16. neděle v mezidobí
7:45Sv. MartinZa † Ivana, rodiče a bratra Plevíkovy
9:00Sv. Rodina 
Pondělí22. 7.Svátek sv. Marie Magdalény
18:00Sv. RodinaZa † Janu Královou
Úterý23. 7.Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
   
Středa24. 7.Sv. Šarbel Machlúf, kněz
   
Čtvrtek25. 7.Svátek sv. Jakuba, apoštola
18:00Sv. RodinaNa úmysly Aničky Strašilové
Pátek26. 7.Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
18:00Sv. RodinaZa Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Sobota27. 7.Sv. Gorazd a druhové
18:00Sv. RodinaZa Boží požehnání pro naše dobrodince
Neděle28. 7.17. neděle v mezidobí
7:45Sv. MartinZa Máriu, Františka a syna Grznárovy
9:00Sv. RodinaZa † Zuzanu Ryškovou a živou rodinu

Přihlášení na on-line setkání