Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou, mimořádně také po domluvě kdykoliv.

Neděle25. 2.2. neděle postní
7:45Sv. MartinZa † Marii a Bedřicha Zemanovy a Boženu
a Eduarda Novákovy
9:00Sv. RodinaZa dar zdraví pro Dagmar Mandovou
Pondělí26. 2.Pondělí po 2. neděli postní
18:00Sv. RodinaZa † Marii a Jaroslava Rohlíkovy
Úterý27. 2.Úterý po 2. neděli postní
18:00Sv. MartinZa † Anežku a Václava Langrovy
Středa28. 2.Středa po 2. neděli postní
   
Čtvrtek29. 2.Čtvrtek po 2. neděli postní
18:00Sv. RodinaZa Boží požehnání pro Domov a vyřešení
velkých starostí
Pátek1. 3.Pátek po 2. neděli postní
18:00Sv. RodinaZa Boží požehnání pro Domov a vyřešení
velkých starostí
Sobota2. 3.Sobota po 2. neděli postní
18:00Sv. RodinaNa poděkování za 58 let života a za † manžele
Šárku a Jirku Vondráškovy
Neděle3. 3.3. neděle postní
7:45Sv. MartinZa † Jozefa, Paulínu a Máriu
9:00Sv. RodinaZa Boží pomoc pro Domov

Přihlášení na on-line setkání