Život farnosti

Každé farní společenstvím usiluje o to stávat se otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kterým záleží na dobrém vztahu k Bohu i k druhým lidem, které tam vytváří zázemí pro všechny, kteří oceňují stejné hodnoty.

Důležité hodnoty

  • být svobodný a zodpovědný
  • mít úctu k druhému
  • jednat pravdivě a otevřeně

Jakou cestou jdeme

Jako křesťané vyznáváme, že do plnosti svého lidství dospíváme životem s Bohem. S Ním se setkáváme jak v osobním duchovním životě, tak i ve společenství s druhými, jak slavením křesťanských tajemství (bohoslužeb), tak i v prožívání přátelských vztahů s druhými. Všechny pořádané aktivity chtějí na této cestě pomáhat.