Martinoviny jsou farní občasník, který vychází v současnosti asi v dvouměsíčním intervalu. Redaktorem Martinovin je pan Pavol Janto. Velmi oceníme, pokud byste byli ochotni do Martinovin přispívat články. Především se jedná o reportáže z farních akcí či událostí, které se farnosti dotýkají. Předem děkujeme za zvážení!

Archiv Martinovin

V příloze této stránky jsou čísla letošních Martinovin. Starší ročníky Martinovin naleznete v jejich archivu.

Ke stažení