Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, která spolu s ním usiluje o to, aby obec věřících měla jedno srdce a jednu duši (Skutky apoštolů 4,32). Spolu s ním tedy posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních a poskytuje součinnost při jejich uskutečňování či je přímo uskutečňuje. 

Pastorační rada má funkční období 5 let.

Máte-li námět nebo přání, které by farní rada měla projednat, můžete nám napsat na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.

Složení pastorační rady

Předseda: Řehoř J. Žáček (farář)

Členové: Jaroslav Klápště, Marie Svatošová, Zdena Veselá, Hana Kučerová, Petra Kuželová, Matěj Šturma, Pavol Janto, S. M. Agnela Pechová

Sekretář (zapisovatel): Matěj Šturma

Volby do pastorační rady

V roce 2022 byly volby do pastorační rady. Volby se uskutečnily v neděli 24. dubna po mších svatých. Volební komisi tvořily: Helena Chvalová, Jindřich Chval a Jiří Veselý.

Z funkce jsou v pastorační radě: s. M. Agnela Pechová (představená komunity sester) a Pavol Janto (ředitel farní charity).

Dne 3. dubna jsme zveřejnili kandidátku voleb do pastorační rady, kdy se svou kandidaturou souhlasí tito farníci (abecedně):

Klápště Jaroslav
Kučerová Hana
Kuželová Petra
Svatošová Marie
Szekelyová Klára
Šturma Matěj
Veselá Zdena

Výsledky voleb

  1. Matěj Šturma (51 hlasů)
  2. Marie Svatošová (37 hlasů)
  3. Hana Kučerová (36 hlasů)
  4. Jaroslav Klápště (34 hlasů)
  5. Zdena Veselá (22 hlasů)
  6. Petra Kuželová (13 hlasů)
  7. Klára Szekelyová (7 hlasů)

Protokol o volbě je zde. Farní rada má tedy toto složení: 

Předseda: Řehoř J. Žáček (farář)

Členové: s. M. Dolorosa Valášková (z funkce) a Pavol Janto (z funkce), Matěj Šturma (zvolen), Marie Svatošová (zvolena), Hana Kučerová (zvolena), Jaroslav Klápště (jmenován), Zdena Veselá (jmenována), Petra Kuželová (jmenována)

Dokumenty

stanovy pastoračních rad v Arcidiecézi pražské

Archiv zápisů pastorační rady

starší zápisy ze zasedání pastorační rady najdete zde v jejich archivu