Křest

Křtem se stáváme Božími dětmi, jsme jím přivtělováni k církvi, dostáváme schopnost slavit bohoslužbu jako křesťané a dostáváme právo na dědictví připravené pro nás v nebi. Pokud o křtu uvažujete, zde najdete to, co je k němu potřebné, jak křest probíhá naleznete zde.

Křest malých dětí 

Zpravidla rodiče, kteří jsou sami pokřtění, pokládají křest za tak velikou hodnotu, že ji chtějí zprostředkovat také svým dětem. Před křtem je třeba absolvovat individuální přípravu, na které se můžete domluvit s farářem. 

Ke křtu je třeba vyplnit formulář žádosti o křest dítěte, který pak můžete knězi předat nejlépe osobně či e-mailem.

Propuštění ke křtu mimo domovskou farnost

Pokud chcete křtít dítě mimo vaši domovskou farnost, je zvykem si vyžádat propuštění z farnosti, které vám bude vydáno na vyžádání. Kontaktujte, prosím, faráře a pro urychlení vyřízení vyplňte, prosím, níže uvedený formulář.

Křest dětí školního věku

Křest dětí školního věku je nutné domluvit s farářem. Doporučujeme v tom případě zapojit děti do výuky náboženství.

Křest dospělých 

Křest dospělých vyžaduje obvykle delší přípravu. Je třeba kontaktovat faráře a domluvit si formu přípravy. Příprava na křest dospělých probíhá v rámci hodin katechismu a biblických hodin, jejichž návštěvy za účelem přípravy velmi doporučujeme. Důležitým okamžikem je vstup do katechumenátu, který se v naší diecézi obvykle koná 2x ročně před 1. nedělí adventní nebo před Svatodušní nedělí. Křtí se obvykle o velikonoční vigilii.