Pokud plánujete sňatek v naší farnosti, je třeba kontaktovat faráře v dostatečném předstihu, nejlépe alespoň 3 měsíce předem. Před sňatkem je třeba absolvovat přípravu k přijetí svátosti manželství. Tyto přípravy se organizují na Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském. Pokud by vám nevyhovovaly termíny příprav, lze v nouzi domluvit přípravu i v naší farnosti. 

Propuštění ke sňatku v jiné farnosti

Pokud plánujete sňatek v jiné farnosti a jste zároveň doma v naší farnosti, kontaktujte přímo faráře a propuštění z farnosti vám bude obratem vystaveno. Vyplňte, prosím, formulář, který je zde ke stažení, aby se proces co nejvíce urychlil.