únor 2024

Milí bratři a sestry, letošní měsíc únor je ve znamení začátku doby postní, do níž vstupujeme v polovině měsíce, zároveň je letošní únor přestupný, takže je mírně delší. Všechno jsou to příležitosti, které můžeme využít pro prohloubení svého života třeba v duchovním rozměru. V únoru také jako církev myslíme na nemocné, jejichž Světový den slavíme 11. února. O den později budeme v naší farnosti hromadně udílet svátost nemocných.

V týdnu od 4. února nebude v úterý biblická hodina. Připomínám svátost nemocných, která bude udílena při mši svaté v pondělí 12. února, přijďte se zapsat do sakristie v kostele Sv. Rodiny. Prosím, informujte o možnosti přijetí i své příbuzné, kteří se třeba do kostela nedostanou pravidelně nebo mají obavy. Prosím také o zapojování se do služeb při liturgii, čtení, zpěv či vybírání sbírek. Jde o službu společenství, ale také o hlubší prožití liturgie. Příští neděli bude mše svatá přenášena do Českého rozhlasu.

V týdnu od 11. února nás čekají následující události: při pondělní mši svaté se bude udílet svátost nemocných. V úterý bude od 20:30 on-line hodina katechismu. Středa je den přísného postu, platí půst od masa, pro křesťany mezi 18. a 60. rokem i půst újmy (max. 1x denně se dosyta najíst). Večer v 18. hodin bude mše svatá při níž bude udílen popelec. Ve čtvrtek bude v 19:00 v Klubu setkání nad Písmem a tématem. Před dobou postní nám zaslali biskupové pastýřský list, který je přílohou tohoto článku a který bude čten v neděli 11. února.

V týdnu od 18. února bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 18:45 bude v kostele sv. Martina schůze ekonomické rady farnosti, z toho důvodu nebude on-line biblická hodina. V pátek po mši svaté bude modlitba křížové cesty. V sobotu 2. března bude od 9:00 v klášteře na Strahově farní duchovní obnova. Přihlášení je jako obvykle zde farním webu. Duchovní obnovu povede kapucín P. Bonaventura Štivar, bližší informace jsou na plakátku v příloze. Příští neděli bude při mši svaté obnovovat své řeholní sliby s. Leonie. Sbírky příští neděle je na tzv. Svatopetrský haléř, na podporu charitativních aktivit Svatého stolce. V roce 2023 bylo v této sbírce celkem vybráno 1 143 289 Kč.

V týdnu od 25. února bude v úterý od 19:30 je v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy z Taizé. V úterý od 20:30 pak bude on-line hodina katechismu. V pátek 1. března od 16:45 začínáme v Klubu s přípravou dětí na první svaté přijímání. V sobotu od 9:00 bude na Strahově farní duchovní obnova. Prosím o přihlášky nejlépe do úterý, abychom mohli zajistit obědy. Po mši svaté příští neděli bude farní kafe, prosím o donešení pohoštění, předem děkuji. Dnešní sbírka je na Svatopetrský haléř.

V příloze článku Vám také nabízím poselství papeže Františka k postní době.

Přeji Vám požehnaný měsíc únor.

Řehoř J. Žáček.