květen 2024

Milí bratři a sestry, v měsíci květnu je v katolické zbožnosti zdůrazněna úcta k Panně Marii. Zajímalo mě, proč to tak je. Zjistil jsem, že je zde propojena krása přírody, která v květnu ukazuje svoji krásu asi nejintenzivnějším způsobem v tom, jak je rozkvetlá a svěží, s krásou Matky Boží, která vstoupila do života jako Neposkvrněná, předurčená stát se Matkou Mesiáše. Možná právě v rozjímání nad tajemstvím jejího života, který je zvláště ukázkou toho, jak Bůh obdarovává své služebníky a služebnice, můžeme zakoušet povzbuzení k tomu, abychom se podobně i my snažili zužitkovat to, co nám Bůh do života vložil a tak růst do krásy, která spočívá v proniknutí naší bytosti Božím Duchem... V měsíci květnu budeme na konci mší svatých ve všední den mít krátkou mariánskou pobožnost. 

V týdnu od 5. května budeme mít v úterý od 20:30 on-line hodinu katechismu. Budeme pokračovat v rozjímání nad tajemstvím Ježíše a jeho vykupitelského díla. Ve čtvrtek od 19:00 bude v Klubu zasedání Pastorační rady farnosti. V pátek od 16:45 bude v Klubu pokračovat příprava na první svaté přijímání. Příští neděli od 10:30 bude v kostele Sv. Rodiny pokřtěn Patrik Petr Kucmera.

V týdnu od 12. května bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. Budeme pokračovat v tématu Ježíšova horského kázání. V pátek od 16:45 budeme v Klubu pokračovat v přípravě na první svaté přijímání. V sobotu 18. května od 9:00 bude na řepském hřbitově u hrobu Babinského slavena mše svatá za lidi bez domova. Zvu všechny, kdo chtějí podpořit tyto naše bližní, ať už společnou modlitbou nebo prostě jen svou přítomností. V sobotu bude mše svatá posunutá z pravidelných 18:00 do 20:00, bude totiž vigilie před sesláním Ducha Svatého. Tato mše bude delší, asi 1,5 hodiny.

V týdnu od 19. května bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu.  V pátek od 16:45 pokračujeme v přípravě na první svaté přijímání. Předem zvu na farní piknik, který se uskuteční v neděli 9. června od 15 hodin na zahradě Domova, stejně jako minulý rok. Letáček je v příloze článku.

V týdnu od 26. května bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. Tento týden nebude v úterý on-line hodina. Ve čtvrtek slavíme v arcidiecézi slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá ve farnosti nebude, zvu vás na mši svatou na Strahov v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude pan arcibiskup. V naší farnosti bude tato slavnost přeložena na neděli. V sobotu ve 14 hodin budou v kostele Sv. Rodiny poktřtěni: Mia Dudková a Matěj Dudka. Příští neděli budeme slavit ve farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Ve mši bude první svaté přijímání, na závěr mše svaté adorace. Příští neděli bude po mši svaté farní kafe, prosím o zajištění pohoštění. Předem děkuji.

Zveme děti na letní tábor, který organizuje občanské sdružení Malejov z libocké farnosti. Nabízejí nám možnost se připojit. Zde je pozvánka, přihláška v příloze článku: 

Dobrý den, vážení rodiče, začínáme s přípravou letního tábora a tak posíláme přihlášky. Letos dochází k výměně vedení. Tento rok budu hlavním vedoucím poprvé já, ale stále ještě pod dohledem Kuby Rezka. 
Opět máte úžasnou možnost přihlásit své děti na tábor Malejov. Užijí si skvělý program v krásné přírodě jižních Čech. Tábořiště bude znovu nedaleko Vyššího Brodu v malebném šumavském údolí, kterým protéká říčka Menší Vltavice. Máte-li v okoli někoho dalšího, komu by se náš tábor mohl líbit, určitě ho můžete také kontaktovat. Tábor se bude konat v termínu 13. – 27. 7. 2024 na tábořišti poblíž Vyššího Brodu. Přihlášku prosíme zaslat co nejdříve. Přihlášku najdete v příloze a současně budou k dispozici vytištěné v kostele. Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím:
– zašlete emailem na:  tonik.bouma@gmail.com  (nutno vytisknout, vyplnit a naskenovat)
– nebo předejte přímo mně osobně
– další informace lze najít na webu libocké farnosti
S pozdravem, Antonín Bouma, tel: 605 510 147.

Zpráva z Arcibiskupství: Tento rok papež František vyhlásil Světový den dětí, který se uskuteční v Římě 25.–26. května a celosvětově na diecézní úrovni. V návaznosti na probíhající Rok modlitby vytvoříme v našem evangelizačním a katechetickém projektu Vlčí doupě modlitební síť s názvem „Děti za děti“, která bude formou novény a začne 16. května. Na každý den novény bude video o jednom z dětských světců. V každém videu se (nejen) s dětmi také společně pomodlíme modlitbu. Úvodní video s informacemi je dostupné zde: https://youtu.be/TvLwKVeRtbc

V příloze článku je letáček nejen pro mladé, který vznikl v rámci Komise biskupských konferencí Evropské unie. Vznikl z touhy členských organizací pomoci svým členům – a také všem mladým katolíkům z celé Evropy – orientovat se v ne vždy přehledných souvislostech nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2024. Obsah a zdroje dokumentu mohou členské organizace využít ke komunikaci a propagaci. Cílem tohoto dokumentu je povzbudit mladé lidi, aby šli volit. Zdroj.

Modlitební kartička je v příloze tohoto článku.

1. světový den dětí

 

Přeji Vám požehnané dny měsíce května.

Řehoř J. Žáček