leden 2024

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového roku 2024, do kterého vám přeji hojnost Božího požehnání, sil a pevné zdraví. Zároveň do něj vstupujeme dobou Vánoční, která pak přechází do liturgického mezidobí. Čeká nás také týden modliteb za jednotu křesťanů. 

V týdnu od 31. prosince nás čekají mše jako obvykle, na konci mší svatých bude krátký obřad na poděkování za uplynulý rok. V pondělí 1. ledna jsou mše svaté od 9:00 v kostele Sv. Rodiny, od 10:30 pak v kostele sv. Martina. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19:00 bude v Klubu setkání nad Písmem a tématem. Pátek je první v měsíci, od 17 hodin bude v kostele Sv. Rodiny adorace eucharistie. V sobotu od 16:00 bude na zahradě Domova sv. Karla živý betlém. V pátek večer i v sobotu večer bude mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně. Příští neděli bude po mši svaté farní kafe. Prosím opět o donesení občerstvení. Předem děkuji. Velice děkuji všem, kteří se podíleli na slavení Vánočních svátků, ať už kostelnicím, či sboru, ministrantům, varhaníkům a všem dobrovolníkům. 

V týdnu od 7. ledna bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina, na které budeme pokračovat v četbě Ježíšova horského kázání v Matoušově evangeliu. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu se sejde pastorační rada farnosti.

V týdnu od 14. ledna bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu, na které budeme pokračovat v tématu christologie. Příští neděle je nedělí Božího slova. V jejím rámci proběhne sbírka na podporu České biblické společnosti a Českého katolického biblického díla. V příloze článku je dopis biskupa Wasserbauera k této neděli.

V týdnu od 21. ledna bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. V pátek vás zve společenství Modlitby matek na modlitební setkání do kostela sv. Martina od 17. hodin. Vstup je bočním vchodem u sakristie. QR-kód sbírky na neděli Božího slova naleznete v příloze tohoto článku. 

V týdnu od 28. ledna bude v pondělí od 17 hodin v kostele Svaté rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 19:30 bude tamtéž modlitba se zpěvy z Taizé, následovaná ve 20:30 on-line hodinou katechismu, na které nás čeká další téma christologie. Ve čtvrtek od 19 hodin bude v Klubu jednání pastorační rady farnosti. Při mši svaté v pátek budou žehnány svíce. Příští mše svatá v neděli v 9:00 bude dětská. Po mši svaté následuje farní kafe, opět zkusíme jej uspořádat v jídelně, prosíme o donesení pohoštění, předem děkuji! Potvrzení o darech pro farnost jsou vytištěné k dispozici v sakristii u Sv. Rodiny, popřípadě se ozvěte e-mailem.

V pondělí 12. února oslavíme při mši svatá Světový den nemocných a při mši svaté budeme udílet hromadně svátost nemocných. Prosím ti, kteří tuto svátost chtějí přijmout (nemocní a také pokročilého věku), aby se připravili přijetím svátosti smíření a také se nahlásili v sakristii (každoročně máme odesílat statistiky o počtu přijatých svátostí). 

S počátkem roku 2024 startuje v naší arcidiecézi internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím budou moci farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci je v příloze tohoto článku informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností.

Zveme Vás na poutní zájezd do Medžugorje. Podrobnosti se můžete dozvědět v plakátku, který je v příloze tohoto článku...

Přeji Vám vše dobré,

Řehoř J. Žáček.