Aktuality červen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce, který je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Páně, zároveň prožijeme slavnosti Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně. Nedaleko od nás stále trpí lid Ukrajiny zasažený válkou, o které jsme si mysleli, že již do současného světa nepatří. To, že něco trvá dlouho má tendenci oslabovat naši pozornost, protože tyto skutečnosti postupně zabudujeme do svých životů a naučíme se s nimi počítat.

Aktuality květen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května, tradičně věnovanému úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou tradičním prvkem zbožnosti v měsíci květnu a i v naší farnosti na konci mší svatých ve všední den budeme alespoň krátce myslet na tu, která nám zrodila dárce života.

Aktuality duben 2022

Milí bratři a sestry, duben je tento rok měsícem Velikonoc. Vyvrcholí naše postní příprava na obnovu křestního vyznání a také bude pokřtěna naše katechumenka Pavla. Prosím o její doprovázení modlitbou, aby závěr své přípravy prožila opravdu intenzivně a setkala se s Kristovou mocí o Velikonocích.

Aktuality březen 2022

Milí bratři a sestry, předpokládám, že velkou míru naší pozornosti si bere aktuální situace válečného konfliktu na Ukrajině. Nemůže nám být lhostejné utrpení milionů lidí, kteří jsou zasaženi ruskou agresí. Můžeme pociťovat smutek, bezmoc, strach, frustraci... Toto všechno je v pořádku. Ale nejsme úplně bezmocní, můžeme aktivně pomáhat a také počítat s tím, že potřeba pomoci bude dlouhodobá. Upozorňuji na rozcestník pomahejukrajine.cz, kde si můžeme vybrat formu, jak se aktivně zapojit (finančně, materiálně, pracovně).

Aktuality únor 2022

Milí bratři a sestry, s únorem vstupujeme do měsíce, který otvírá slavnost Uvedení Páně do Chrámu. Událost, ve které se Ježíš ukazuje jako světlo k osvícení všem národům, ale ve které také zaznívají již slova, která předpovídají jeho utrpení, jako cestu k tomuto odhalení všem lidem. V týdnu začínající 30. lednem, tuto slavnost oslavíme ve středu při mši svaté, kdy se budou žehnat svíce. V úterý tento týden nebude on-line hodina katechismu. Ve 14 hodin bude v úterý v kostele Sv. Rodiny rozloučení s panem Jiřím Světem. Ve čtvrtek oslavíme památku biskupa a mučedníka sv.

Aktuality leden 2022

Milí bratři a sestry, 

přeji Vám ať v novém roce zakoušíte Boží lásku a ochranu, přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří jak v rodinách, tak i pracovně... Epidemická opatření týkající se bohoslužeb prozatím zůstávají beze změny. Připomínám, že v důsledku zrušení povinnosti rozestupů při bohoslužbách, není nutné se na mše rezervovat.

Aktuality prosinec 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do adventní doby, kdy v sobě oživujeme očekávání Kristova druhého příchodu. Doby, která je charakteristická přípravou na Vánoce jak v duchovní, tak i v hmotné rovině. Také se účastníme rorátů, mší slavených ke cti Panny Marie, které odehrávají před východem slunce, v době ticha a za zpěvu tradičních písní, jež nás vedou k rozjímání událostí spojených s vtělením Božího Syna.

Aktuality listopad 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce listopadu, který je obvykle věnován našim vzpomínkám a modlitbám za ty, kteří nás již předešli na věčnost. Podle dokumentu Apoštolské penitenciárie je možnost získat obvyklé plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad. Je třeba splnit obvyklé tři podmínky (být ve stavu Boží milosti, přijmout ten den eucharistii, pomodlit se na úmysl Sv.

Aktuality říjen 2021

Milí bratři a sestry, pro měsíc říjen zůstávají v platnosti opatření proti covidu ve stejné podobě jako v měsíci září (do 10 účastníků bohoslužby zůstávají roušky a respirátory doporučené, nad 10 účastníků povinné, dezinfekce rukou a rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb) a jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Z toho důvodu zůstává uspořádání našich bohoslužeb tak, jako doposud. 

Aktuality září 2021

Milí bratři a sestry, v měsíci září nás čeká především slavení 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily, jejíž oslavu završí pouť na Tetíně 18. září, jejímž vrcholem je mše svatá v 11 hodin.

Aktuální opatření proti šíření koronaviru jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se požadují rozestupy mezi účastníky bohoslužby alespoň 1,5 metru, při bohoslužbách nad 10 účastníků je vyžadován respirátor.