Aktuality červen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc červen je letos spojen se slavnostmi Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti, které se připravovaly, udělají další významný krok na cestě ke křesťanské dospělosti a přijmou poprvé eucharistii. Doprovázejme je modlitbami.

Aktuality květen 2023

Milí bratři a sestry, květen je spojen nejen s dobou velikonoční, ale také s úctou k Panně Marii. Ze vzpomínek seniorů vím, že ze svého mládí rádi vzpomínali na májové pobožnosti, které byly příležitosti nejen k modlitbě, ale také k vzájemnému setkání. Dnešní doba, která je charakterizována velkým spěchem, může právě z takovýchto setkání a zastavení s Pannou Marií čerpat inspiraci. I my si ji budeme připomínat při našich mších, kdy na konci mše bude zařazena krátká májová pobožnost. Zároveň v sobotu 13.

Aktuality duben 2023

Milí bratři a sestry, letos vstupuje měsícem dubnem také do Svatého týdne. První dubnový týden budeme prožívat tajemství našeho vykoupení v liturgii velikonočního třídenní. Zároveň je to pro nás jakási cílová rovinka naší přípravy na obnovu svých křestních vyznání, pro katechumeny jsou to poslední chvíle jejich přípravy na znovuzrození v Kristu. Prosím tedy o vaše modlitby, aby byli chráněni od Zlého, aby jejich předsevzetí zůstala pevná.

Aktuality březen 2023

Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce. Spolu s katechumeny, kteří završují svoji přípravu na křest, chceme se i my nechat znovu oslovit Božím slovem, a znovu přijmout své povolání patřit Kristu. To pak společně můžeme stvrdit společným křestním vyznáním o Velikonoční vigilii.

Souhrn inspirací na dobu postní:

Aktuality únor 2023

Milí bratři a sestry, měsíc únor začíná slavnosti Uvedení Páně do chrámu a také tento měsíc, přesně ve střed 22. února, začíná doba postní Popeleční středou. Tato doba po neděli Křtu Páně a před začátkem postní doby nám připomíná dobu veřejného Ježíšova působení a v ní také slavíme několik slavností, kromě zmíněného Uvedení Páně do chrámu také oktáv modlliteb za jednotu křesťanů zakončený svátkem Obrácení sv. Pavla. 

Aktuality leden 2023

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového občanského roku nedělí 1. ledna, která je tradičně závěrem oktávu Narození Páně a také slavností Matky Boží Panny Marie. Do nového roku vám všem přeji hojnost Božího požehnání, zdraví a sil do všech úkolů a událostí a také spokojenost v osobním životě. V úterý 3. ledna bude večer od 20:30 on-line hodina katechismu. Čtvrteční večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně. Při obou mších budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu, popřípadě i zlaté předměty, které si ke mši svaté přinesete. Příští neděli vás zvu na farní kafe.

Aktuality prosinec 2022

Milí bratři a sestry, procházíme dobou adventní, která v nás oslovuje rozměr čekání a těšení se. Pro nás křesťany je to těšení se na druhý příchod Ježíše ve slávě, ale také těšení se na připomínku prvního příchodu Ježíše v betlémské stáji. 

Aktuality listopad 2022

Milí bratři a sestry, listopadem vstupujeme do období konce liturgického roku: slavnosti Všech svatých a modliteb za naše zemřelé. Koncem listopadu začíná doba adventní, 1. neděle adventní letos připadá na 27. listopad. V naší farnosti také tradičně slavíme patrona naší farnosti — sv. Martina a patrona Domova sv. Karla Boromejského.

Aktuality říjen 2022

Milí bratři a sestry, říjnem vstupujeme do měsíce, který je tradičně věnován modlitbě růžence. Papež Jan Pavel II. napsal o růženci: Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. Pokud se chcete nechat inspirovat k modlitbě růžence, přikládám k tomuto článku i dokument Rosarium Virginis Mariae, jehož četba nás může k této modlitbě povzbudit. 

Aktuality na září 2022

Milí bratři a sestry, měsícem září vstupujeme do běžného farního provozu. V týdnu od 4. září obnovujeme pravidelné biblické hodiny a hodiny katechismu, které prozatím budou stále probíhat osvědčenou on-line formou. Toto úterý začneme biblickou hodinou v úterý od 20:30. Po registraci zde na webu obdržíte e-mail s informacemi a odkazem na setkání. Ve čtvrtek 8. září bude od 19 hodin v Klubu zasedání pastorační rady farnosti. Přijměte také pozvání na farní piknik příští neděli 11. září od 15 hodin.