Aktuality leden 2023

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového občanského roku nedělí 1. ledna, která je tradičně závěrem oktávu Narození Páně a také slavností Matky Boží Panny Marie. Do nového roku vám všem přeji hojnost Božího požehnání, zdraví a sil do všech úkolů a událostí a také spokojenost v osobním životě. V úterý 3. ledna bude večer od 20:30 on-line hodina katechismu. Čtvrteční večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně. Při obou mších budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu, popřípadě i zlaté předměty, které si ke mši svaté přinesete. Příští neděli vás zvu na farní kafe.

Aktuality prosinec 2022

Milí bratři a sestry, procházíme dobou adventní, která v nás oslovuje rozměr čekání a těšení se. Pro nás křesťany je to těšení se na druhý příchod Ježíše ve slávě, ale také těšení se na připomínku prvního příchodu Ježíše v betlémské stáji. 

Aktuality listopad 2022

Milí bratři a sestry, listopadem vstupujeme do období konce liturgického roku: slavnosti Všech svatých a modliteb za naše zemřelé. Koncem listopadu začíná doba adventní, 1. neděle adventní letos připadá na 27. listopad. V naší farnosti také tradičně slavíme patrona naší farnosti — sv. Martina a patrona Domova sv. Karla Boromejského.

Aktuality říjen 2022

Milí bratři a sestry, říjnem vstupujeme do měsíce, který je tradičně věnován modlitbě růžence. Papež Jan Pavel II. napsal o růženci: Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. Pokud se chcete nechat inspirovat k modlitbě růžence, přikládám k tomuto článku i dokument Rosarium Virginis Mariae, jehož četba nás může k této modlitbě povzbudit. 

Aktuality na září 2022

Milí bratři a sestry, měsícem září vstupujeme do běžného farního provozu. V týdnu od 4. září obnovujeme pravidelné biblické hodiny a hodiny katechismu, které prozatím budou stále probíhat osvědčenou on-line formou. Toto úterý začneme biblickou hodinou v úterý od 20:30. Po registraci zde na webu obdržíte e-mail s informacemi a odkazem na setkání. Ve čtvrtek 8. září bude od 19 hodin v Klubu zasedání pastorační rady farnosti. Přijměte také pozvání na farní piknik příští neděli 11. září od 15 hodin.

Aktuality červenec a srpen 2022

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíců prázdnin a dovolených. Přeji vám všem, kteří budete čerpat dovolenou, abyste nabrali sil, získali odstup od všech povinností a obnovili své vztahy v rodinách. Během prázdnin budou mše svaté probíhat podle obvyklého pořádku, ale může se stát, že některé mše svaté, na které bych nesehnal náhradu, by mohly odpadnout.  V tom případě o tom budu informovat zde na webu a v ohláškách, prosím, sledujte tento web. 

Aktuality červen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce, který je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Páně, zároveň prožijeme slavnosti Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně. Nedaleko od nás stále trpí lid Ukrajiny zasažený válkou, o které jsme si mysleli, že již do současného světa nepatří. To, že něco trvá dlouho má tendenci oslabovat naši pozornost, protože tyto skutečnosti postupně zabudujeme do svých životů a naučíme se s nimi počítat.

Aktuality květen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května, tradičně věnovanému úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou tradičním prvkem zbožnosti v měsíci květnu a i v naší farnosti na konci mší svatých ve všední den budeme alespoň krátce myslet na tu, která nám zrodila dárce života.

Aktuality duben 2022

Milí bratři a sestry, duben je tento rok měsícem Velikonoc. Vyvrcholí naše postní příprava na obnovu křestního vyznání a také bude pokřtěna naše katechumenka Pavla. Prosím o její doprovázení modlitbou, aby závěr své přípravy prožila opravdu intenzivně a setkala se s Kristovou mocí o Velikonocích.

Aktuality březen 2022

Milí bratři a sestry, předpokládám, že velkou míru naší pozornosti si bere aktuální situace válečného konfliktu na Ukrajině. Nemůže nám být lhostejné utrpení milionů lidí, kteří jsou zasaženi ruskou agresí. Můžeme pociťovat smutek, bezmoc, strach, frustraci... Toto všechno je v pořádku. Ale nejsme úplně bezmocní, můžeme aktivně pomáhat a také počítat s tím, že potřeba pomoci bude dlouhodobá. Upozorňuji na rozcestník pomahejukrajine.cz, kde si můžeme vybrat formu, jak se aktivně zapojit (finančně, materiálně, pracovně).