květen 2023

Milí bratři a sestry, květen je spojen nejen s dobou velikonoční, ale také s úctou k Panně Marii. Ze vzpomínek seniorů vím, že ze svého mládí rádi vzpomínali na májové pobožnosti, které byly příležitosti nejen k modlitbě, ale také k vzájemnému setkání. Dnešní doba, která je charakterizována velkým spěchem, může právě z takovýchto setkání a zastavení s Pannou Marií čerpat inspiraci. I my si ji budeme připomínat při našich mších, kdy na konci mše bude zařazena krátká májová pobožnost. Zároveň v sobotu 13. května, což je památky Panny Marie Fatimské, se budete moci zúčastnit pouti do Hájku.

V týdnu od 30. dubna bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu je posynodální setkání, které bude věnováno hledání témat k dalším společným setkáním. Příští týden, ve čtvrtek 11. května bude mít po mši svaté pro nás přednášku na biblické téma P. Angelo Scarano. V sobou 13. května vás zvu na pěší pouť do Hájku, sraz bude před kostelem Sv. Rodiny v 8:30. V 11 hodin je v Hájku mše svatá. V neděli 14. května zvu zejména rodiče dětí na besedu s farníky z Libocké farnosti, kteří vedou společenství mladých. Rádi bychom, kdyby s námi sdíleli své zkušenosti v tom, jak vést mladé lidi a jak dát dohromady společenství. Pozvánka na toto setkání je také v příloze článku.

V týdnu od 7. května bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu, budeme pokračovat v tématu christologie kapitolou O Ježíšových zázracích. Původně avizovaná přednáška Angela Scarana, která se měla usktečnit tento čtvrtek, se posouvá o dva týdny, to znamená na čtvrtek 25. května. V pátek pokračujeme s dětmi v přípravě na první svaté přijímání.  V sobotu vás zvu na pouť do Hájku: odchodu je v 8:30 od kostela Sv. Rodiny. V 11 hodin předpokládáme účast na mši svaté. Dětská varianta počítá s odchodem z Hostivic na Husově náměstí v 8:40, plánek je v příloze tohoto článku. Cestu domů si každý musí zajistit sám. Příští neděli bude sbírka věnována pronásledovaným křesťanům. 

Nadace sester boromejek pořádá ve spolupráci s Cestami pomoci přednášku na téma: Současná Ukrajina a cesty pomoci. Pracovníci humanitární organizace se s námi podělí o své zkušenosti i zážitky z cest, které osobně absolvovali do válečných zón na Ukrajině. Zároveň jsme využili partnerství s farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, která nám poskytla pro tuto přednášku prostory a požádali jsme otce Houkala o prohlídku tohoto nádherného kostela. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Srdečně zveme vás i vaše blízké i známé. Více informací najdete na plakátku v příloze tohoto článku.

V týdnu od 14. května nebude v úterý on-line setkání. V pátek pokračujeme v přípravě dětí na první svaté přijímání. Od pátku začne modlitba novény k Duchu Svatému. Mše svatá příští neděli bude přenášena do Českého rozhlasu a během mše bude křest Bereniky Kadlecové.

V týdnu od 21. května bude v úterý v 10 hodin bude v kostele Sv. Rodiny pohřeb paní Jany Outratové. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 18:45 bude v kostele Sv. Rodiny přednáška P. Angela Scarana na téma Duch svatý – je to jen "neznámý Bůh"? Co působí v našich životech? Proč ho potřebujeme? V pátek pokračujeme s dětmi v přípravě na první svaté přijímání. Sobotní mše svatá bude svatodušní vigilie, bude začínat až ve 20 hodin a počítejte, že bude delší, než obvyklá mše svatá.

V týdnu od 28. května bude v úterý od 19:30 v kostele Sv. Rodiny Modlitba Taizé. Pak od 20:30 bude následovat on-line biblická hodina. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu nás čeká setkání nad nedělním evangeliem a nad tématem. První bude o našich obrazech Boha. V pátek budeme pokračovat v přípravě dětí na první svaté přijímání. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace. V pátek proběhne Noc kostelů. Hlavní program bude v kostele sv. Martina od 19 hodin. Mše svatá příští neděli bude dětská.

Přeji Vám požehnaný jarní čas!

Řehoř J. Žáček