Prosinec 2023

Milí bratři a sestry, měsícem prosincem vstupujeme do adventní doby, která je liturgicky rozdělená na dvě části. V té první, do 17. prosince, jsme liturgickými texty směřováni k pohledu na druhý příchod Kristův. Ve druhé části adventní doby se těžiště liturgických textů blíží k Vánocům a připomínají nám Ježíšův první příchod. To, jak po staletí lidé očekávali příchod Mesiáše, je i pro nás inspirací, ale také zrcadlem, zdali rozměr očekávání a těšení se nevymizel z naší duchovní cesty. Je to rozměr důležitý, protože dává pravé místo skutečnostem tohoto světa, což nemusí znamenat jejich znevážení, ale naopak podtržení jejich důležitosti, protože to, jak žijeme svůj život nyní, je významné pro život budoucí. 

V týdnu od 3. prosince nás čeká v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu. Budeme pokračovat tématech Christologie. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu bude setkání nad Písmem a tématem. V sobotu v 7 hodin v kostele Sv. Rodiny jsou adventní roráty.

V týdnu od 10. prosince bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina, na které budeme pokračovat v četbě Ježíšova Horského kázání v Matoušově evangeliu. Registrace na setkání je jako obvykle v úterý před setkáním zde na webu. Ve čtvrtek od 19 hodin bude v Klubu zasedání pastorační rady farnosti. V sobotu budou od 7 hodin v kostele Sv. Rodiny roráty, po nich vás zvu na společnou modlitbu ranních chval.

Nedělí 17. prosince vstupujeme do předvánočního týdne. V pondělí od 16:30 bude v kostele Sv. Rodiny předvánoční zpovídání. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Příští neděli budou dopolední mše svaté ze 4. neděle adventní, odpolední mše již bude z vigilie Narození Páně. Půlnoční mše svatá bude jak v kostele Sv. Rodiny, tak v kostele sv. Martina. 

Neděle 24. prosince ještě ve své první části patří do doby adventní, mše jsou jako obvykle v neděli. Odpolední mše svatá je již z doby Vánoční, konkrétně z vigilie slavnosti Narození Páně. Letošní půlnoční mše svatá bude jak u sv. Martina, tak v kostele Sv. Rodiny. V pondělí je mše svaté v 10:00, v úterý v 9:00. Večer není on-line biblická hodina. Ve středu bude na závěr mše svaté žehnáno víno. Příští neděli bude na závěr mše poděkování za uplynulý občanský rok. V sakristii kostela Svaté rodiny je k dispozici betlémské světlo. Prosím, choďte si pro něj v době mší svatých, jindy v sakristii nikdo není.

Rád tlumočím pozvání na farní ples do Libocké farnosti, dne 13. ledna 2024. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce, či na farní webu.

Z Hostivice máme pozvánku na procházku kolem Litovického rybníka, kde je k dispozici Vánoční stezka o 9 zastaveních. Dále zvou na pátek 22. 12. v 9:00 na adventní dílničku, bližší informace opět na nástěnce nebo na farním webu.

Přeji Vám klidný a požehnaný adventní čas.

Řehoř J. Žáček