listopad 2023

Milí bratři a sestry, měsíc listopad máme spojený se vzpomínkou na naše zemřelé, protože hned v úvodu si je připomínáme slavností Všech svatých a také vzpomínkou na naše zemřelé. V naší farnosti je také příležitost oslavit patrona našeho farního kostela svatomartinským průvodem a následně poutní mší svatou v sobotu 11. listopadu. V neděli 5. listopadu navštíví naši farnost pan arcibiskup Jan Graubner a bude slavit mši svatou mezi svátky sv. Karla Boromejského, patrona Domova sv. Karla a také sv. Martinem, patronem naší farnosti.

V týdnu od 29. října budeme mít v úterý od 20:30 on-line biblickou hodinu. Budeme pokračovat v rozboru Ježíšova Horského kázání z Matoušova evangelia. Ve středu na slavnost Všech svatých vás zvu na pouť do kostela Všech svatých na pražském hradě. Hlavním celebrantem bude pan arcibiskup Jan Graubner. Plakátek je v příloze tohoto článku. Ve čtvrtek na památku Všech zemřelých bude mše svatá v kostele sv. Rodiny (ve hřbitovní kapli probíhají rekonstrukční práce) a po ní pak v 19 hodin pobožnost na hřbitově sester. Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění obvyklých tří podmínek (být po zpovědi, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud někdo navštíví hřbitov a pomodlí se tam jen v duchu za zemřelé. Příští neděli budeme hostit při mši svaté v kostele Sv. Rodiny pana arcibiskupa Jana Graubnera. Po mši svaté bude farní kafe v jídelně domova. Prosím o pomoc se stěhováním stolů v jídelně v sobotu po mši svaté a pak v neděli po skončení farního kafe a také o přinesení pohoštění. Předem děkuji. 

V týdnu od 5. listopadu bude v pondělí od 19 hodin v Klubu setkání nad Písmem a tématem. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19:00 v Klubu bude zasedání pastorační rady farnosti. V sobotu budeme slavit patrona naší farnosti, sv. Martina. Svatomartinský průvod začíná v 17 hodin v kostele Sv. Rodiny, následuje program u kostela sv. Martina a slavná mše svatá v kostele sv. Martina v 18:30. Pravidelná mše svatá v kostele Sv. Rodiny nebude. Příští neděli bude mše svatá v 9:00 dětská.

V týdnu od 12. listopadu bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. Příští týden bude sbírka na podporu katolických médií. Sbírka bude probíhat formou složenek, které jsou v zadní části kostela. Je na nich uveden také QR kód pro platbu. Předem upozorňuji na adventní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 2. prosince ve Strahovském klášteře. Přihlašování bude vbrzku spuštěno na webu farnosti. Plakátek je v příloze článku. Velice děkuji všem, kteří jste se podíleli minulý týden na vydařeném průběhu slavnosti. Ať už těm, kdo sloužili při liturgii, tak i těm, kteří pomáhali s pohoštěním. Díky! 

V týdnu od 19. listopadu nebude v úterý tento týden on-line hodina katechismu. Příští neděli bude v kostele sv. Martina pokřtěna Timea Anna Bergelová. Na konci mše svaté příští týden bude krátká adorace. Zde na webu se již můžete přihlašovat na duchovní obnovu farnosti. K přechodu na přihlášení klikněte zde. V neděli 19. listopadu se koná sbírka na podporu katolických médií.  Částku můžete poslat do 31. prosince přes QR kód uvedený v příloze tohoto článku.

V týdnu od 26. listopadu bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny schůzka ministrantů. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy Taizé. V úterý od 20:30 bude on-line biblická hodina. Pátek je první v měsíci, od 17 hodin bude v kostele Sv. Rodiny adorace. Příští sobotu od 9:00 hodin bude v klášteře na Strahově duchovní obnova farnosti. Podrobnosti jsou na plakátku v příloze tohoto článku. Přihlašujte se, prosím, zde. Na adventní dobu nabízíme duchovní program modliteb za obyvatele řepských ullic. Myšlenka je taková, že si zájemce vylosuje ulici, za kterou se pak každý den bude v adventní době modlit. Kartičky s ulicemi jsou k vybrání v sakristii… Adventní věnce budeme žehnat příští neděli na začátku mše svaté. Položte si svůj věnec před oltář. Příští neděli bude mše svatá dětská. Příští neděli bude po mši svaté farní kafe. Prosím opět o přinesení občerstvení. Předem děkuji. 

Sbírky

Sbírka neděle 5. listopadu je určena na charitativní činnost v arcidiecézi.

Sbírka mší 3. prosince bude na podporu platů kněží. Od ledna bude podpora fungovat přes aplikaci Donátor, se kterou se již můžete seznámit na tomto odkazu.

Pozvání k účasti

Upozorňuji na společenství, které zřídil arcibiskup Graubner s názvem Eucharistická hodina. Smyslem je podpořit adoraci eucharistie ve farnostech a tím podpořit duchovní obnovu naší církve. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Přeji Vám požehnaný čas podzimu.

Řehoř J. Žáček.