Červen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc červen je letos spojen se slavnostmi Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti, které se připravovaly, udělají další významný krok na cestě ke křesťanské dospělosti a přijmou poprvé eucharistii. Doprovázejme je modlitbami.

V týdnu od 4. června nás čekají následující události: V pondělí v 18:45 bude v kostele sv. Martina pokřtěna Petra Floriánová. V úterý jste všichni srdečně zváni na slavnost sv. Norberta na Strahov. Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem bude v 18 hodin. Duchovní program slavnosti je na plakátku v příloze. On-line hodina katechismu tento týden nebude. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Všechny pražské farnosti jsou zvány k účasti na mši svaté v katedrále v 17 hodin. Z toho důvodu nebude ve čtvrtek v naší farnosti mše svatá a tato slavnost bude u nás přeložena na neděli. V pátek přistoupí děti poprvé ke svátosti smíření. Přede mší svatou budeme s dětmi nacvičovat mši svatou v neděli. Ke svátosti smíření bude dát prostor po mši svaté. V neděli bude na konci mše svaté krátká adorace a při mši svaté v 9:00 přistoupí děti poprvé k eucharistii. Po mši svaté bude farní kafe. Prosím o přinesení občerstvení. Předem děkuji. Děkuji všem, kteří přispěli k organizaci letošní Noci kostelů. Zejména sboru Babinský, ale také varhaníkům a všem zúčastněným.

V týdnu od 11. června nás čeká: v úterý po mši svaté v 18:45 bude v sakristii kostela sv. Martina schůze ekonomické rady farnosti. Z toho důvodu nebude tento týden on-line biblická hodina. Ve čtvrtek od 19:00 bude v Klubu pastorační rada farnosti. Příští neděli bude při mši svaté v 9:00 pokřtěn Alois Ignác Juriga.

V týdnu od 18. června bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu. V sobotu od 10:00 bude v kostele sv. Rodiny rozloučení se mší svatou paní Ludmily Rompoltové. V sobotu bude večerní mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, nebudou při ní nešpory. I tak účastí na této mši splníte nedělní povinnost účasti na mši svaté. Příští sobotu od 17 hodin bude v kostele sv. Martina pokřtěn Pavel Šimek a příští neděli při mši svaté v 9 hodin Matyáš Juhás. Sbírka příští neděli je na podporu bohoslovců.

V týdnu od 25. června bude v úterý od 19:30 v kostele Sv. Rodiny modlitba Taizé. Pak od 20:30 se můžete zúčastnit on-line biblické hodina, na které ukončíme četbu 2. listu Petrova. Zveme vás na Strahov na koncert pod širým nebem, tzv. první Strahovské nokturno. Na programu jsou populární skladby autorů vážné hudby, bližší informace jsou na plakátcích jak na nástěnkách, tak v příloze tohoto článku.

Po dobu prázdnin nebudou úterní mše svaté, páteční modlitba růžence a pondělní modlitební společenství u Sv. Rodiny.

V předsíních kostelů jsou již k dispozici archy k přihlašování dětí na výuku náboženství na příští rok. Také i otázka na rodiče, zdali by měli zájem o nějaký program během bohoslužby slova pro malé děti. 

Zveme vás dopředu na svatoprokopské oslavy na pražský hrad. Bližší informace jsou v přiloženém plakátku.

Hledáme ochotného dobrovolníka, který by se ujal výuky náboženství. Pokud nebude mít k tomu vzdělání, potřebný kurs zajistíme.

Přeji Vám požehnaný letní čas,

Řehoř J. Žáček.