září 2023

Milí bratři a sestry, po prázdninách vstupujeme do nového školního roku a vracíme se k běžnému programu bohoslužeb a farních aktivit. Obnovují se biblické hodiny, hodiny katechismu, setkání nad Písmem první čtvrtky v měsíci a také postupně i výuka dětí. Při nedělní mši svaté 3. září budeme vyprošovat dětem a učitelům dary Ducha Svatého. 

V týdnu od 3. září budeme mít v neděli po mši svaté farní kafe. V úterý pak proběhne on-line biblická hodina: začneme nové téma a tím je Horské kázání v Matoušově evangeliu. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu bude setkání nad Písmem a nad tématem. Příští neděli bude mše svatá přenášena do Českého rozhlasu, z toho důvodu bude dětská mše o týden později. Příští neděli vás zveme na farní piknik v 15 hodin na zahradě kláštera. Místa k sezení budou zajištěna.

V týdnu od 10. září bude v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu bude jednání pastorační rady farnosti. Příští neděli bude mše svatá pro děti. V neděli 17. září od 19:30 vás zvu na 3. strahovské nokturno, bližší podrobnosti jsou v plakátku v příloze tohoto článku.

Farnost Liboc zve i nás na Veletrh farního společenství. Bude v neděli 17. září, plakátek je v příloze a odkaz na akci je zde.

V týdnu od 17. září bude v úterý po mši svaté v sakristii kostela sv. Martina zasedání ekonomické rady farnosti. Z toho důvodu nebude tento týden biblická hodina. Příští neděli bude při mši svaté pokřtěna Lucie Krejčová. Sbírka příští neděle bude věnována podpoře církevního školství. Modlitební skupinka Modlitby matek zve na otevřené modlitební setkání v neděli 24. září v 18 hodin do kostela sv. Martina. Na programu jsou modlitby chvály a přímluvy dané společenstvím Modlitby matek. Připomínám 3. strahovské nokturno v neděli 17. září od 19:30 ve strahovském klášteře. Podrobnosti v přiloženém plakátku.

V týdnu od 24. září bude v úterý od 19:30 v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy Taizé. Od 20:30 pak bude on-line hodina katechismu. V neděli 22. října po mši svaté u Sv. Rodiny vás zvu na diskusi s pražským organologem Štěpánem Svobodou, který nás seznámí se stavem varhan a navrhne další postup.

Zveme vás na pouť do Hájku v sobotu 7. října. Sraz je v 8:30 před kostelem Sv. Rodiny, dětská varianta opět počítá s ochodem z Hostivice od dětského hřiště. Mše svatá v Hájku je v 11 hodin, zpět je doprava individuální. Plakátek je v příloze článku.

Přeji Vám vše dobré!

Řehoř J. Žáček