duben 2023

Milí bratři a sestry, letos vstupuje měsícem dubnem také do Svatého týdne. První dubnový týden budeme prožívat tajemství našeho vykoupení v liturgii velikonočního třídenní. Zároveň je to pro nás jakási cílová rovinka naší přípravy na obnovu svých křestních vyznání, pro katechumeny jsou to poslední chvíle jejich přípravy na znovuzrození v Kristu. Prosím tedy o vaše modlitby, aby byli chráněni od Zlého, aby jejich předsevzetí zůstala pevná.

V týdnu od 2. dubna bude v úterý on-line biblická hodina. Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18 hodin, po ní pak bude následovat vedená pobožnost v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek bude možnost účasti na pobožnosti Křížové cesty ráno v 9 hodin v kostele Svaté Rodiny, následovat budou obřady na památku umučení Páně v 16 hodin. Zvu také na tradiční modlitbu křížové cesty večer na Petřín, od 21 hodin. Začíná se průvodem od strahovské klášterní baziliky před 21 hodinou. Na Bílou sobotu vás zvu na společnou Denní modlitbu církve, modlitbu se čtením, po jejímž skončení budeme pokračovat s katechumeny ve slavení přípravných obřadů křtu dospělých, budu rád, pokud se jich také zúčastníte. Večer, kdy již začíná liturgicky neděle, ve 20:30 budeme slavit velikonoční vigilii, kdy také naši katechumeni přijmou křest. V neděli bude po mši svaté u Svaté Rodiny farní kafe, mše svatá v kostele sv. Martina bude výjimečně v 10:30. Na konci nedělních bohoslužeb budeme žehnat pokrmy.

V týdnu od 9. dubna, což je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, budeme prožívat velikonoční oktáv. V úterý tentokrát nebude on-line setkání. Ve čtvrtek od 19 hodin v Klubu bude zasedání Pastorační rady farnosti. V pátek pokračujeme s dětmi přípravou na jejich první svaté přijímání.

V týdnu od 16. dubna nás čeká v úterý on-line biblická hodina. V pátek v 15 hodin bude v kostele Sv. Rodiny rozloučení s paní Martou Vítkovou. V pátek pokračujeme s dětmi v přípravě na první svaté přijímání. Sbírka příští neděle je do fondu na mzdy kněží. Prosím po mši u Sv. Rodiny zejména v neděli o dodržování ticha v kostele, aby bylo umožněno těm, kdo se ještě chtějí modlit, aby k tomu měli podmínky. Děkuji předem.

V týdnu od 23. dubna bude v úterý od 19:30 je v kostele Sv. Rodiny modlitba Taizé. Pak ve 20:30 on-line hodina katechismu. V pátek pokračujeme s dětmi v přípravě na první svaté přijímání.

Rád bych také vyjádřil veliké poděkování všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a služeb při liturgii během Svatého týdne. Vyšly nové Martinoviny. Můžete si je přečíst zde na webu nebo vytištěné jsou k dispozici v předsíni kostelů. Děkujeme za přípravu!

Zveme vás na akci Magnus v Praze. Jedná se o setkání s panem Magnusem MacFarlane-Barrow, zakladatelem charitativní organizace Mary’s Meals. Tato organizace pomáhá hladovým dětem v nejchudších oblastech světa. Děti jsou zároveň efektivně vedeny ke vzdělávání, protože dostávají jedno výživné jídlo denně, a to ve škole. Jde tedy o jednoduchou rovnici: Jídlo + škola = naděje. Srdečně Vás zveme na naši akci ve 2 možných termínech: 10. 5. v 19:20 v kostele sv. Terezie v Kobylisích nebo 11. 5. v 19:00 v Komunitním centru Matky Terezy Praha-Chodov. Oba večery bude moderovat a překládat Kateřina Lachmanová, vystoupí písničkář Pavel Helan a proběhne autogramiáda Magnusových knih Bouda, která krmí miliony dětí a Štědrost a dobročinnost. V příloze tohoto článku je plakátek na tuto akci.

POZOR: sdílíme informace o možnosti účasti na libockém farním táboře. Bližší informace jsou v příloze. Dole je také několik fotografií z minulých let...

Přeji Vám požehnaný postní a následně i velikonoční čas!

Řehoř J. Žáček

Fotogalerie
Farní tábor libocké farnosti
Farní tábor libocké farnosti
Farní tábor libocké farnosti
Farní tábor libocké farnosti