červenec 2023

Milí bratři a sestry, dva prázdninové měsíce jsou časem dovolených a i farní aktivity budou probíhat podle prázdninového režimu. O prázdninách nebude mše svatá v úterý u sv. Martina, přerušíme biblické hodiny a hodiny katechismu. Zároveň bude pozastavena páteční modlitba růžence u sv. Martina a pondělní modlení v kostele Sv. Rodiny v pondělí. 

V týdnu od 2. července vás zveme na koncert prvního nokturna na strahovské nádvoří za klášterní bazilikou, v neděli 2. července od 19:30. Vstup je zdarma, bližší informace jsou na přiloženém plakátku. Z důvodu, že i já budu tento týden na dovolené, nebude ve středu na slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve farnosti mše svatá. Prosím, využijte služby okolních farností.

V týdnu od 9. července bude program bohoslužeb prázdninový, tedy budou bohoslužby jako obvykle, vyjma mše svaté v úterý, který o prázdninách není. Mše svatá příští neděli, tj. 16. července v kostele Sv. Rodiny bude přenášena do Českého rozhlasu.

V týdnu od 16. července bude vše podle prázdninového programu bohoslužeb. Ve středu od 12:30 bude v kostele Sv. Rodiny rozloučení s paní Jitkou Horákovou.

V týdnu od 23. července bude program opět prázdninový. 16. neděle v mezidobí, která připadá letos na 23. červenec je světovým dnem seniorů. V příloze článku je pastýřský list k tomuto dni a také dekret Apoštolské penitenciárie, který k tomuto dni udílí plnomocné odpustky.

V týdnu od 30. července bude program jako o prázdninách. Příští neděli 6. srpna v 10:30 bude v kostele sv. Martina pokřtěna Edward Karel Dvořák. 

Předem Vás srdečně zvu na 2. strahovské nokturno, které se uskuteční v neděli 13. srpna v 19:30 na nádvoří za strahovskou bazilikou. Na programu budou filmové a muzikálové melodie. Plakátek je opět v příloze tohoto článku.

V druhé polovině měsíce července bude v kostele Sv. Rodiny opravovány vstupní dveře. Po dobu oprav bude kostel přístupný přes vrátnici Domova.

Přeji Vám požehnaný čas prázdnin a dovolených.

Řehoř J. Žáček.