Po covidové pauze obnovujeme modlitební společenství, které tu před více lety zavedla sestra Lada. Scházíme se u svatostánku v kostele Svaté Rodiny v pondělí v 18:45 hod (vyjma prázdnin). Na programu je modlitba Breviáře (nešpory), nebo čtení z Písma a rozjímání, nebo modlitba růžence. Otevřené jsou i další možnosti. Součástí je rovněž blok chval, díků a proseb. Modlitba trvá asi 45 minut.

Další zájemci jsou zváni.

Upozornění: Pondělní modlitební setkání u Svaté Rodiny se během letních prázdnin nekoná.

Kontakt:
Jaroslav Klápště: 602 746 410