Vzájemně se poznávat, mluvit spolu a utužovat vzájemné vztahy je úkolem farního kafe. Organizujeme ho především na první neděli v měsíci od 10 hodin v Klubu Domova sv. Karla Boromejského. Sledujte, prosím, farní ohlášky na úvodní straně webu, kde je konání farního kafe oznámeno. Rádi přijmeme příspěvek na občerstvení ať už formou dobrovolného finančního či materiálního daru.

Kontakt: Zdena Veselá, zwesela@seznam.cz