V naší farnosti funguje společenství Modlitby matek. Podle stránek tohoto hnutí je toto společenství darem Božím matkám naší doby, které jim umožňuje hlubším způsobem své mateřství prožívat v podmínkách naší současné doby. 

V naší farnosti se společenství Modlitby matek schází každou středu od 18 do 19 hodin v Klubu Domova sv. Karla Boromejského a ve čtvrtek od 19 do 20 hodin v kostele sv. Martina.

Kontaktní osobou je paní Ivana Rousková: 775 630 745.