Jsme otevřená svépomocná modlitební skupinka a scházíme se v Kostele Svaté Rodiny obvykle po čtvrteční mši svaté. Kdokoliv nás může požádat o přímluvnou modlitbu, a to dvojím způsobem:

  1. Anonymně – stačí v neděli před mší svatou vložit lístek s prosbou do amfory, umístěné na stolečku s připravenými obětními dary.
  2. Osobně – tj. přijít mezi nás, pokud možno po předchozí domluvě, abychom na sebe měli dostatek času. 

Kontakt: Marie Svatošová, mobil 603 301 428.