Farní chrámový sbor - Pěvecký spolek Babinský - byl založen roku 1996. Těžištěm našeho repertoáru je liturgická hudba všeho druhu, zejména klasické skladby všech období a gregoriánský chorál. Ovšem baví nás také zpěvy z Taizé, spirituály nebo třeba křesťanský folk. Příležitostně uvádíme i nové skladby napsané přímo pro řepský kůr.

Vystupujeme přibližně jednou za 1-2 měsíce při bohoslužbách v kostele sv. Rodiny. Doprovázíme rovněž liturgie o velkých slavnostech a svátcích a podílíme se i na dalších akcích farnosti (Živý betlém, Noc kostelů aj.). Každé poslední úterý v měsíci pak doprovázíme modlitby v duchu Taizé.

Rádi mezi sebou uvítáme každého nového zájemce, který rád zpívá, má zájem se aktivně podílet na liturgii a udrží se v tónině :) . Pro více informací kontaktujte sbormistra (viz níže) nebo přijďte přímo na některou ze zkoušek, které se konají každé úterý od 20:00 (mimo letní prázdniny) v klubu Domova sv. Karla Boromejského. Těšíme se na vás!

Kontakt: Martin Boukal, sbormistr: mar.tar.boukal@seznam.cz, 731 027 418