V sobotu 7. ledna jsme navázali na tradici pořádání Živého betléma. Minulé dva roky byla tato tradice přerušena covidem, ale letos už jsme mohli opět uspořádat krátké setkání na památku Narození Ježíše Krista v Betlémě před dvěma tisíci lety. První živý betlém prý uspořádal sv. František z Assisi roku 1223. Zahájili jsme v 16 hodin přivítáním účastníků, následně jsme se odebrali ke svaté chýši, kde na náš již čekala Svatá rodina. Spolu s dětmi jsme si povídali o těchto událostech. Mezitím nás navštívili tři králové, kteří novorozenému Ježíškovi přinesli dary. Celou akcí nás provázel zpěv farního sboru Babinský. Na závěr pak bylo připraveno malé pohoštění — vánočka a čaj.

Těšíme se zase napřesrok.

Datum pořízení