Neděle mezi svatým Karlem Boromejským a sv. Martinem, je pro naši farnost velice významná, protože si oba světce a patrony naší farnosti společně připomínáme. Pro letošní rok 2023 přijal naše pozvání do farnosti pan arcibiskup Jan Graubner. Slavil s námi mši svatou a pak přijal pozvání na farní kafe. Vše proběhlo v klidné a radostné atmosféře. Ať Vám ji předají i následující fotografie, za jejichž pořízení děkujeme pánům Pavlu Tůmovi a Jiřímu Veselému.

Datum pořízení