únor 2023

Milí bratři a sestry, měsíc únor začíná slavnosti Uvedení Páně do chrámu a také tento měsíc, přesně ve střed 22. února, začíná doba postní Popeleční středou. Tato doba po neděli Křtu Páně a před začátkem postní doby nám připomíná dobu veřejného Ježíšova působení a v ní také slavíme několik slavností, kromě zmíněného Uvedení Páně do chrámu také oktáv modlliteb za jednotu křesťanů zakončený svátkem Obrácení sv. Pavla. 

V týdnu od 5. února nás čeká v úterý od 20:30 on-line biblická hodina, v níž budeme pokračovat v četbě a rozjímání nad 1. listem sv. Petra. Dále ve středu od 13 hodin bude v kostele Sv. Rodiny rozloučení s panem Lukášem Hradilem. Ve čtvrtek od 19 hodin se v Klubu sejde pastorační rada farnosti. V sobotu slavíme Světový den nemocných. Při mši svaté bude možnost přijmou svátost nemocných. Doporučuji pro všechny vážněji nemocné a pokročilého věku. Prosím, přijďte se předem také zapsat do sakristie.

V týdnu od 12. února v úterý nebude on-line hodina katechismu. Chtěl bych zjistit zájem o konání biblických hodin a hodin katechismu naživo. Prosím, kdo byste chtěl tyto hodiny navštěvovat v úterý po mši svaté u sv. Martina, prosím dejte mi vědět v sakristii. Prostor pro hlasování nechám 3 týdny do 5. března. Mám prosbu: pokud někdo jezdíte autem ze Zličína na nedělní mši v 9:00, prosím o možnost dopravy jednoho méně pohyblivého farníka. Prosím opět v sakristii. Úklid v kostele sv. Rodiny: prosím opět, kdo z vás má aspoň trošku možnost, o pomoc s úklidem kostela tSv. Rodiny a zapisování na webu. Nově nabízíme termíny sobota v 9:00 a také ve středu v 18:00, střídavě jednou za dva týdny. Jde o dlouhodobý problém, kdy nejsme schopni si úklid kostela zařídit. Prosím ještě jednou o zvážení vašich možností.

V týdnu od 19. února bude v úterý on-line biblická hodina. Sbírka neděle 19. února je určena na Svatopetrský haléř. Středa je den přísného postu. Půst újmy (od masa a pouze 1x denně se dosyta najíst) platí pro dospělé křesťany ve věku mezi 18. a 60. rokem. Večer bude mše svatá s udílením popelce. V době postní Vás zvu na cyklus postních kázání, které bude probíhat každý čtvrtek od 2. března do 30. března vždy od 18 hodin v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Kázání budou pronášet Doc. Josef Hřebík a Doc. Jaroslav Brož. Podrobnosti na plakátku v příloze tohoto článku.

V týdnu od 26. února bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. V úterý se po mši svaté od 19 hodin v kostele sv. Martina sejde ekonomická rada farnosti, proto tento týden on-line setkání odpadá. V úterý od 19:30 v kostele Sv. Rodiny bude modlitba Taizé. Ve čtvrtek po mši svaté v Klubu bude posynodální setkání. V sobotu od 9:00 prosíme o pomoc při velkém úklidu kostela Sv. Rodiny. Mše svatá příští neděli od 9:00 bude dětská. Po ní bude následovat farní kafe, prosíme opět o pomoc s občerstvením a předem děkujeme.

Křížové cesty v době postní se budou konat vždy v pátek po mši svaté. Zvu také na křížovou cestu na Petřín, vždy v úterý od 20 hodin, sraz je u prvního zastavení.

Postní almužna (postní pokladničky). Informace z Arcidiecézní charity: Jako každý rok, nabízíme pokladničky pro tzv. Postní almužnu. Půst – obnovuje naše duchovní síly a naše spojení s Kristem. Je dobou, která nám otevírá oči, abychom vnímali potřebné lidi kolem nás a otevřeli i své srdce. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Charita proto připravila papírové pokladničky, tzv. postničky, do nichž mohou lidé odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřeli. Získaný obnos pak mohou odevzdat ve farnosti nebo v Charitě ve prospěch dobré věci, například podpory sociálně slabých rodin ve farnosti, lidí bez domova apod. Je vhodné, aby kněz určil, na jaký účel budou tyto finance z farnosti určeny. Prosíme, informujte farníky o Postní almužně. Postnička je vhodná také jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé, hladové a postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe. Sv. Augustin říká: „Je lépe méně potřebovat než víc mít.“ 

Předem vás zveme na postní duchovní obnovu, která bude opět ve Strahovském klášteře v sobotu dne 18. března. Bližší informace jsou na přiloženém plakátku.

V příloze článku Vám nabízím český překlad poselství papeže Františka pro letošní postní dobu.

V příloze také nabízím pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 1. neděli postní.

Přeji vám požehnaný čas. 

Řehoř J. Žáček.