prosinec 2022

Milí bratři a sestry, procházíme dobou adventní, která v nás oslovuje rozměr čekání a těšení se. Pro nás křesťany je to těšení se na druhý příchod Ježíše ve slávě, ale také těšení se na připomínku prvního příchodu Ježíše v betlémské stáji. 

Týden od 4. prosince začne nedělí, jejíž sbírka je věnována podpoře bohoslovců. Po mši svaté budeme mít farní kafe. V pondělí se děti mohou těšit v 17 hodin na mikulášskou nadílku, která se uskuteční v Klubu. V úterý od 18:45 bude v sakristii kostela sv. Martina schůze ekonomické rady farnosti. Z toho důvodu nebude on-line setkání nad katechismem. Ve čtvrtek od 19 hodin bude v Klubu schůze pastorační rady farnosti. Připomínám sobotní roráty v 7:00 u Sv. Rodiny. Zvu také na Strahov ve středu a v pátek od 5:45. Prosím, zvláště skauty o přinesení betlémského světla na Vánoce. Prosím, hlaste se u mě v sakristii.

V týdnu, který začíná nedělí 11. prosince bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. Připomínám také roráty v sobotu od 7:00 u Sv. Rodiny a zároveň zvu na Strahov, kde jsou roráty ve středu a pátek od 5:45. Příští neděli 18. prosince Vás zvu na farní kafe u příležitosti narozenin, které oslavím o den dříve. Sbírka příští neděle je určena na podporu mzdového fondu na platy kněží. Zpovědní den farnosti bude v pondělí 19. prosince od 16:30. Jelikož budeme tento rok pouze 3 kněží, prosím neodkládejte zpověď na poslední chvíli a využijte i možnosti mimo tento termín.

V týdnu od neděle 18. prosince nás čeká v pondělí od 16:30 v kostele Sv. Rodiny zpovědní den farnosti. Budeme však zpovídat jen tři kněží, je možné, že se nedostane úplně na všechny zájemce v tomto termínu. V úterý v 17 hodin bude v kostele sv. Martina křest Evy Kasparové. V úterý pak nebude on-line setkání. V sobotu ráno na Štědrý den již nebudou adventní roráty. Sobotní mše svatá v 16:00 bude zejména pro rodiny s dětmi a bude při něm doprovázet farní sbor. Upozorňuji na to, že nedělní mše svatá na Boží hod vánoční bude až v 10 hodin.

V týdnu od neděle 25. prosince bude v pondělí mše svatá v kostele Sv. Rodiny jako v neděli, tedy v 9 hodin. V úterý bude na závěr mše svaté žehnáno víno, které si můžete před začátkem mše svaté položit před oltář. V úterý nebude on-line setkání. Mše svatá v sobotu bude na poděkování za uplynulý rok a za rok nastávající. Mše svatá příští neděli v kostele Sv. Rodiny bude přenášena do Českého rozhlasu. Příští neděli bude mše svatá v kostele sv. Martina až v 10:30. Přeji Vám pokojné Vánoce a hojnost sil a Božího požehnání do nového roku!

Přeji Vám vše dobré!

Řehoř J. Žáček