září 2022

Milí bratři a sestry, měsícem září vstupujeme do běžného farního provozu. V týdnu od 4. září obnovujeme pravidelné biblické hodiny a hodiny katechismu, které prozatím budou stále probíhat osvědčenou on-line formou. Toto úterý začneme biblickou hodinou v úterý od 20:30. Po registraci zde na webu obdržíte e-mail s informacemi a odkazem na setkání. Ve čtvrtek 8. září bude od 19 hodin v Klubu zasedání pastorační rady farnosti. Přijměte také pozvání na farní piknik příští neděli 11. září od 15 hodin. Místo konání bude veřejné ohniště v řepském lesoparku nedaleko hřiště Na Fialce. Bližší informace jsou na plakátku v příloze tohoto článku. Od pondělí 5. září bude probíhat pravidelné modlení v kostele Svaté Rodiny. Začátek je vždy v pondělí v 18:45 hod. a modlení trvá asi 45 minut. Od pátku 9. září se bude konat pravidelná modlitba růžence v kostele sv. Martina. Začátek je vždy v pátek ve 20:00 hod., modlitba trvá asi 30 minut. Na nástěnkách kostelů visí archy k přihlašování do výuky náboženství. Prosím, věnujte jim pozornost.

V týdnu od 11. září bude v úterý on-line hodina katechismu. Ve středu v 11 hodin se v kostele Svaté Rodiny rozloučíme s panem Petrem Boukalem, poté bude uložen na místním hřbitově. Připomínám, že v předsíních kostelů jsou zapisovací archy na výuku náboženství pro tento rok. Prosím farníky, kteří mají při nedělní mši svaté zájem číst první čtení, aby se zapisovali do archu vzadu v kostele. Prosím také méně pohyblivé farníky, aby obsazovali zejména přední bloky lavic, bude jim tam přinesena eucharistie.

V týdnu od 18. září budeme mít v úterý od 20:30 on-line biblickou hodinu. Ve čtvrtek v 10 hodin bude v kostele Sv. Rodiny pohřeb paní Heleny Jandové. Pohřeb povede P. Štápán Faber. Sbírka příští neděle je určena na církevní školství. V příloze si můžete přečíst prohlášení našich českých a moravských biskupů k nadcházejícím obecním a senátním volbám.

V týdnu od 26. září bude v pondělí od 19 hodin v kostele Svaté Rodiny přednáška Marka O. Váchy. V úterý od 19:30 bude v kostele Svaté Rodiny modlitba Taizé, následně od 20:30 je on-line hodina katechismu. Příští neděli 2. října po mši svaté u Svaté Rodiny bude farní kafe. 

Rádi vás zveme na přednášku Marka Orko Váchy, která se uskuteční v pondělí 26. září v 19 hodin v kostele Svaté Rodiny na téma Zápas s andělem, což bude meditace na témata biblické knihy Genesis. 

Zvu vás také na koncert v rámci Strahovských nokturn. Uskuteční se v neděli 4. září v 19:30 v letním refektáři. Přístup je z nádvoří za strahovskou bazilikou. Program je na přiloženém plakátku.