listopad 2022

Milí bratři a sestry, listopadem vstupujeme do období konce liturgického roku: slavnosti Všech svatých a modliteb za naše zemřelé. Koncem listopadu začíná doba adventní, 1. neděle adventní letos připadá na 27. listopad. V naší farnosti také tradičně slavíme patrona naší farnosti — sv. Martina a patrona Domova sv. Karla Boromejského.

V týdnu od 6. listopadu bude nedělní mši 6. listopadu v naší farnosti slavit pan biskup Václav Malý. Sbírka neděle 6. listopadu je na charitativní činnost Arcidiecéze. Po mši svaté bude farní kafe. Prosím, kdo budete moci přinést nějaké pohoštění, předem Vám za to děkuji. V úterý bude probíhat u nás na Strahově kapitula, což je celodenní jednání — z toho důvodu nebude večerní mše svatá ani on-line setkání. Ve středu od 19 hodin proběhne v kostele Svaté Rodiny přednáška otce Joea, misionáře v Mayanmaru, bližší informace jsou v letáčku v příloze. V pátek od 17 bude tradiční svatomartinský průvod. Program začíná v 17 hodin v kostele Svaté Rodiny, slavnostní mše svatá bude v 18:30 v kostele svatého Martina (mše svatá v kostele Svaté Rodiny nebude). Příští neděli proběhne sbírka na katolická média. Probíhat bude formou složenek, ale je možné částku poslat přímo na účet: 45301130/2700 s variabilním symbolem: 9307300220. Lze také využít QR kód v příloze článku.

V týdnu od 13. listopadu bude v úterý on-line hodina katechismu. Stále probíhá výše uvedená sbírka na katolická média. Moc děkuji všem, kteří jste se minulou neděli podíleli na slavnosti s panem biskupem Malým, zejména muzikantům, ale také za přípravu farního kafe. Také děkuji za pomoc s organizací návštěvy otce Joea v naší farnosti a také překladatelkám. Děkuji též za veškerou pomoc při organizaci oslav sv. Martina v naší farnosti. Předem upozorňuji na duchovní obnovu farnosti, která se bude opět konat ve strahovském klášteře v sobotu 3. prosince od 9 asi do 15 hodin. Počet účastníků není omezen, ale prosím o včasné přihlašování zde na webu farnosti. Plakátek je přiložen v tomto článku.

V týdnu od 20. listopadu v úterý nebude on-line setkání. Prosím o další pomocníky při úklidu kostela Svaté Rodiny. Počet brigádníků, kteří se mohou přihlásit je zvýšen na 4, což by mělo pomoci k rychlejší práci. Znovu zvu na duchovní obnovu farnosti na Strahově. Plakátek je v příloze článku. Příští neděli budou na začátku mše svaté žehnány adventní věnce. Své věnce do svých domovů si přede mší položte před oltář na zem.

V týdnu od 27. listopadu začínáme dobu adventní. Na začátku mší budeme žehnat adventní věnce. V úterý od 19:30 bude v kostele Svaté Rodiny modlitba Taizé. Od 20:30 pak on-line biblická hodina. Ve čtvrtek od 19 hodin bude v Klubu setkání s těmi, kdo se účastnili semináře Obnova v Duchu, zváni jsou i další zájemci.  V sobotu od 9:00 se uskuteční na Strahově farní duchovní obnova. Přihlašujte se, prosím, nejlépe do středy. Příští nedělní mše bude mít prvky pro děti (kázání, přinášení darů, písnička po sv. přijímání). Po mši svaté 4. prosince bude farní kafe. Prosím o přinesení občerstvení. Předem děkuji. Sbírka příští neděle je určena na podporu bohoslovců.

Adventní roráty budou každou sobotu od 7:00 v kostele Sv. Rodiny.

Přeji Vám vše dobré!

Řehoř J. Žáček