červenec 2022, sv. Benedikt (zdroj: pinterest.com)

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíců prázdnin a dovolených. Přeji vám všem, kteří budete čerpat dovolenou, abyste nabrali sil, získali odstup od všech povinností a obnovili své vztahy v rodinách. Během prázdnin budou mše svaté probíhat podle obvyklého pořádku, ale může se stát, že některé mše svaté, na které bych nesehnal náhradu, by mohly odpadnout.  V tom případě o tom budu informovat zde na webu a v ohláškách, prosím, sledujte tento web. 

O prázdninách nebude pravidelná páteční modlitba růžence večer v kostele sv. Martina. Pondělní modlitba v pondělí po mši svaté v kostele Svaté Rodiny bude také záviset na tom, zdali se sejde dostatečný počet zájemců. Během prázdnin jsou také přerušeny on-line setkání (biblická hodina a hodina katechismu).

V týdnu od 3. července bude úterní mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v kostele Svaté Rodiny. V pátek bude od 13 hodin v kostele sv. Martina pohřeb paní Jaroslavy Zeisové. Zvu vás v neděli 3. července od 19:45 na 1. strahovské nokturno (koncert pod širým nebem) na nádvoří za bazilikou ve Strahovském klášteře. Program koncertu je v příloze tohoto článku.

V týdnu od 10. července nebude v úterý 12. července mše svatá v kostele sv. Martina. V pátek 15. července od 13 hodin bude v kostele Svaté Rodiny rozloučení s paní Miladou Petráčkovou.

V týdnu od 17. července nebude v úterý 19. července mše svatá v kostele sv. Martina. 

V týdnu od 31. července nebude v úterý 2. srpna mše svatá v kostele sv. Martina. Mše svatá v neděli 7. srpna v 9 hodin bude přenášena do Českého rozhlasu. Sbírka příští neděle je věnována na podporu mzdového fondu na platy kněží (fond sv. Vojtěcha). Je možné také přispět přímo na účet pomocí QR kódu v příloze tohoto článku (číslo účtu: 45301130/2700, variabilní symbol: 520220).

V týdnu od 7. srpna bude v úterý mše svatá v kostele sv. Martina. Zvu vás na druhý koncert tzv. Strahovských nokturn, který se uskuteční v neděli 14. srpna od 19:30 na nádvoří za bazilikou strahovského kláštera. Plakátek je přílohou tohoto článku. 

V týdnu od 21. srpna bude v úterý mše svatá v kostele sv. Martina. Jinak vše zůstává podle stálého pořadu bohoslužeb.

V týdnu od 28. srpna v úterý nebude mše svatá v kostele sv. Martina. V pátek 2. září po mši svaté se uskuteční pro zájemce posynodální setkání, v případě, že se sejde dostatek zájemců. Vyšly nové Martinoviny, můžete si je vytištěné vyzvednout v předsíních kostelů, popřípadě elektronicky si je přečíst zde, děkuji za jejich přípravu. Příští neděli po mši svaté u Sv. Rodiny bude farní kafe, prosíme o přinesení pochutin pro pohoštění. Předem zveme na farní piknik, který se uskuteční v neděli 11. září od 15 do 18 hodin. Bližší informace budou zveřejněny na plakátku, který bude připraven v blízké době. 

Čtvrtek 1. září je každoročně slaven jako den modliteb za péči o stvoření. Papež František k tomuto dni zasílá poselství, které si v českém překladu můžete přečíst v příloze tohoto článku. 

Srdečně vás zvu na koncert chlapeckého sboru Roskilde Cathedral Boy's Choir, který pořádá koncertní turné v Praze. Na Strahově v kostele vystoupí ve středu 3. srpna od 19 hodin. Plakát je v příloze tohoto článku.

Přeji Vám požehnaný čas prázdnin a dovolených!

Řehoř J. Žáček.