Březen 2023

Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce. Spolu s katechumeny, kteří završují svoji přípravu na křest, chceme se i my nechat znovu oslovit Božím slovem, a znovu přijmout své povolání patřit Kristu. To pak společně můžeme stvrdit společným křestním vyznáním o Velikonoční vigilii.

Souhrn inspirací na dobu postní:

  • poselství pro letošní dobu postní od papeže Františka -- v příloze článku.
  • každý pátek po mši svaté modlitba křížové cesty.
  • každé úterý od 20 hodin na Petříně, modlitba křížové cesty, sraz je ve 20 hodin u prvního zastavení.
  • cyklus postních kázání v kostele Všech svatých na Pražském hradě, každý čtvrtek od 18 hodin. Plakátek je v příloze článku.
  • 18. března v sobotu -- duchovní obnova farnosti, přihlašování zde na webu, plakátek je v příloze článku.
  • 25. března v sobotu od 14 hodin, návštěva kostela Krista Spasitelel na Barrandově, sraz na místě, možnost účasti na mši svaté tamtéž v 15 hodin.
  • v průběhu postní doby je možné se zúčastnit projektu: Ježíš dává vodu života. Kartičky na týden jsou k dispozici vlevo od nástěnky vepředu v kostele Sv. Rodiny.

V týdnu od 5. března nás čeká: v úterý od 20:30 on-line biblická hodina, budeme pokračovat v četbě 1. listu Petrova. Ve čtvrtek po mši svaté od 19 hodin bude v Klubu zasedání pastorační rady. V pátek od 16:45 v Klubu začíná příprava dětí na první svaté přijímání. Příští neděli bude sbírka do fondu sv. Vojtěcha – na platy kněží. Na tuto sbírku upozorňují letáčky, které jsou k dispozici v předsíních kostelů.

V týdnu od 12. března nás čeká v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu, kdy budeme pokračovat v tématu christologie. V pátek od 16:45 v Klubu bude pokračovat příprava dětí na první svaté přijímání. V sobotu od 9:00 bude probíhat duchovní obnova farnosti, přihlašujte se, prosím zde. Mše svatá příští neděli bude přenášená do Českého rozhlasu.

V týdnu od 19. března nás čeká v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. V pátek pokračujeme v přípravě dětí na první svaté přijímání. V sobotu ve 14 hodin se budeme moct podívat do nově postaveného kostela Krista Spasitele na Barrandově. Sraz bude před vchodem do kostela. Následně je možné se zúčastnit mše svaté v 15 hodin.

V týdnu od 26. března bude v pondělí v kostele Sv. Rodiny od 17 hodin ministrantská schůzka. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba Taizé, od 20:30 pak následuje on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek budou ve mši svaté obřady katechumenátu, po mši svaté v 19 hodin bude poseminární setkání – zváni jsou všichni, kdo se chtějí setkat nad Božím slovem. V pátek pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání. Příští neděli se budou při mši svaté žehnat ratolesti. Mše svatá bude začínat před kostelem (sv. Martin), případně na parkovišti u hangárů (Sv. Rodina).

Důležitá informace o amfoře vzadu v kostele

Věnujte, prosím, větší pozornost informacím na nástěnce v předsíni kostela. Přestože tam už půl roku visí Nabídka přímluvné modlitby s podrobnou informací o tom, k čemu tu slouží amfora s nápisem „díky a prosby“, občas si ji někdo splete s pokladničkou. A jiní se ptají, co se s jejich prosbami, vloženými do amfory, děje dál a kde skončí. Znovu to tedy vysvětlím. Při nedělní mši svaté se jednotlivými prosbami v amfoře nezabýváme, ale děti je v obětním průvodu donesou k oltáři, čímž symbolicky vyjadřujeme, že je všechny vkládáme s důvěrou do mše svaté. Pomůže nám to připomenout si, že máme „nést břemena jedni druhých“. (Gal 6,2) Tím to ale nekončí. V týdnu, zpravidla ve čtvrtek po mši svaté, se k vašim prosbám připojuje zdejší přímluvná modlitební skupinka. Každou jednotlivou prosbu - a v naléhavých případech i opakovaně a dlouhodobě - s důvěrou předkládá všemohoucímu Bohu. Teprve pak jsou lístečky diskrétně spáleny v ohni. I když naprostá většina proseb je anonymních, modlitebníci jsou vázáni slibem mlčenlivosti. Pro ně samotné je velkou odměnou a povzbuzením, když se v amfoře vedle proseb objeví i díky za vyslyšení. S radostí se k nim připojují a všem, kdo tuto službu využívají, děkují za projevenou důvěru.

Tlumočím zde pozvání na brigádu do kostela Narození Jana Křtitele v Zeměchách v sobotu 25. března od 10 hodin, bližší informace jsou zde.

Nabídka letního tábora pro děti

Informace pro rodiče (i prarodiče) dětí ve věku 7 – 14 let Libocká farnost rezervuje na svém farním stanovém táboře v krásné přírodě jižních Čech limitovaný počet míst pro děti z naší farnosti. Termín tábora je 8.7. – 22.7. 2023. S pořádáním tábora mají bohaté zkušenosti. Slibují skvělý program, po celou dobu bude přítomen i kněz, P. Vianney. Cena 4200,-, v případě přiznání dotace bude na druhé a další dítě poskytnuta sleva. Přihlášku si lze vyzvednout v sakristii Kostela Svaté Rodiny. Podepsanou rodiči je třeba odeslat nebo odevzdat co nejdříve. (Marie Svatošová, 603301428) P. S.: Tuto info přečte v neděli otec Řehoř v ohláškách. Víte-li o rodinách, pro které by to mohlo být zajímavé, prosím, dejte jim vědět. Deset přihlášek, označených "z řepské farnosti" je v sakristii, další má u sebe David Žofák-. 

Přeji Vám požehnanou dobu postní.

Řehoř J. Žáček