15. června 2019 jsme se vypravili na farní výlet až do dalekého Beuronu. Jelikož je to cesta dosti daleká, výlet byl plánován do neděle 16. června s návratem ve večerních hodinách. Cestou tam jsme se stavili v Ambergu na poutním místě Maria Hilf. K večeru sobotního dne jsme konečně dorazili do Beuronu. Druhý den ráno slavili v benediktinském klášteře mši svatou, pak šli navštívit beuronskou kapli v kostele sv. Martina, která je úžasnou sbírkou beuronského umění, jak barev, tak i symbolů. Po poledni a výborném obědě jsme se vraceli do vlasti.

Datum pořízení